РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 44 (28 листопада 2009) 

 • Історія та сьогодення Південно-Західної


  О.П. БОРОДІН

  Народження магістралі

  Цікавим з точки зору сьогодення була система управління в період будівництва, а потім і в перші десятиліття розвитку залізниці. На час спорудження рейкової дороги було створено із членів акціонерного товариства раду, яка обрала правління спочатку будівництва, а згодом експлуатації залізниці. Розміщувалась вона постійно в столиці Російської імперії Санкт-Петербурзі.

  Правління брало на себе обов’язки реалізації облігацій, (випускалися компанією задля нагромадження фінансів, потрібних при будівництві); забезпечення взаємин з урядом, укладання договорів з підрядниками, прийом фахівців; затвердження розроблених проектів на спорудження окремих залізничних дільниць та відчуження земель.

  Виконавча влада у період будівництва належала головному інженеру компанії. Його обирало правління, а затверджував уряд. Правління визначало коло його службових обов’язків: керувати на місці інженерами з організації робіт, повідомляти правління про всі зміни у проекті, а також вирішувати різноманітні питання, що виникають під час будівництва. У правлінні у цей час діяло усього три відділка: технічний, фінансовий та господарський.

  А коли настав період експлуатації магістралі уся виконавча влада переходила до директора або керуючого залізницею. За різних часів ця посада називалася по-різному. На цю посаду спеціаліст обирався членами правління і затверджувався міністром шляхів сполучення.

  Для утримання у справному стані колій, рухомого складу та організації руху поїздів в управлінні залізницею створювалися служби: колії та будівель, тяги, рухомого складу та майстерень, експлуатації чи руху, а також загальний відділ. До складу цього відділу належали: канцелярія начальника залізниці, головна бухгалтерія, юридична частина, лікарсько-санітарна служба, відділ училищ та відділ статистики подій. Згодом зі збільшенням обсягів роботи із служби експлуатації виділилися комерційна служба і служба телеграфу.

  Усі служби були самостійні, тож наділялися відповідними правами і обов’язками, при цьому повинні були працювати чітко і скоординовано. Саме координація їх дій та вирішення спірних питань покладалися на директора чи керуючого залізницею.

  Управління Південно-Західних залізниць було розміщене в Києві. Спочатку воно розташовувалося в будівлі пасажирського вокзалу, а потім в орендованих будинках на вулицях Олексіївській (нині вулиця Рєпіна) і Ковальській (нині Горького). А з 1889 року - у своєму будинку на вулиці Театральній (нині Лисенка).

  Спочатку управління Південно-Західними залізницями було організовано за схемою, рекомендованою міністерством шляхів сполучення. Усю відповідальність також за стан справ на залізницях було покладено на керівника магістралі та його найближчих помічників, начальників служб, які діяли через начальників відділень руху, а також начальників дільниць тяги та ремонту. При керуючому залізницями існувала Рада, до складу якої входили начальники служб і ті особи, які призначалися або тимчасово відряджалися до Києва Товариством Південно-Західних залізниць.

  На розгляд Ради виносилися найважливіші питання, що не вимагали термінового виконання. Однак Рада мала лише дорадчий характер. У разі незгоди керуючого з більшістю він виносив питання на розсуд правління Товариства.

  У 1879 році перший керуючий залізницями російський інженер, який став згодом одним з найбільших вчених у галузі залізничного транспорту, Олександр Парфенійович Бородін застосував нову систему управління. При ньому залізниця була розділеною на 5 дільниць: Одеську, Бессарабську, Жмеринську, Козятинську та Брестську. Дільниці мали автономні колегіальні управління, якими керували начальники відділів колії, тяги і руху. Одного з них призначали старшим. Такі дільниці були прототипом майбутніх відділків.

  Усі дільниці підпорядковувалися управлінню магістралі, а керував залізницями управляючий, якому безпосередньо було підпорядковано служби колії, тяги і руху, а також господарський відділ.

  Ця прогресивна система проіснувала лише рік. Міністерство шляхів сполучення вимагало встановити звичну для казенних залізниць Росії систему керування. За цією схемою управління залізниць також складалося з трьох служб і одного відділу. Але лінія поділялася на відділення руху, ділянки колії, тяги та телеграфу. Правління, як вже зазначалося, з його громіздким і дорогим службовим апаратом, перебувало в Петербурзі.

  Така система управління залізницями, впроваджена в 1880 році, діяла протягом всього часу існування Товариства Південно-Західних залізниць. У загальних рисах вона збереглася і з переходом залізниці 1 січня 1895 р. до розряду казенних.

  «Ілюстрований путівник по Південно-Західних казенних залізницях», виданий у 1899 році, подає цікаві відомості про організацію управління. Тут на відміну від минулих років уперше згадується посада начальника залізниць, а не керуючого.

  Управління Південно-Західних залізниць складалося на той час з шести служб: ремонту колії та будівель, тяги, рухомого складу та майстерень, руху, телеграфу, комерційної та матеріальної. Крім того, був ще загальний відділ, до складу якого входили: канцелярія начальника залізниць, головна бухгалтерія, юридична частина, лікарсько-санітарна служба, навчальний відділ та відділ статистики подій.

  На початку 1898 року загальна кількість службовців на Південно-Західних залізницях, включаючи поденних робітників і майстрових, становила 30004 особи. Члени сімей та прислуга становили 55250 осіб.

  Далі буде…

  Петро МОСКАЛЕНКО
  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05