РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 24 (28 червня 2009) 

 • Юридичний практикум від Дмитра Костерного

  Молодь завжди у виграші, бо за нею майбуття. Людського роду, галузі, України. І вкотре - про проблему «батьки - діти». Погодьтесь, для представників старшого покоління Її Високість доля може як подарувати посмішку, так і відвернутися від них. Все залежить від того, яких синів і дочок виховали вони для себе.

  Схоже на те, що батькам Дмитра КОСТЕРНОГО Фортуна подарувала добру посмішку. Ведемо мову про молодого, але, як кажуть про нього колеги, знаючого, ефективно працюючого задля захисту ділових інтересів Південно-Західної залізниці начальника юридичного сектору галузевої служби комерційної роботи та маркетингу. Отже, пощастило батькам. Поталанило також і редакції «Рабочего слова». Адже Д. Костерний фахово веде газетну рубрику «Юридичний практикум».

  Сьогодні у розмові з Дмитром Олександровичем ми торкнулися тих «вузьких місць», з якими мій співбесідник стикається щодня.

  - Дмитре Олександровичу, за відомих причин, які обговорюються в суспільстві, мене цікавить питання, чи в змозі судова влада забезпечити повністю незалежне і об’єктивне правосуддя?

  - Варто нашу розмову розпочати з Основного закону держави. Конституційно державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи судової влади здійснюють свої повноваження виключно на підставах, у межах та порядку, передбачених Конституцією України та законами України.

  Саме згідно з Конституцією України закріплено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Посадовими особами судової влади, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями стояти на захисті закону та справедливості, є судді.

  Вважаю, що сьогодні судова влада достатньо наділена повноваженнями щодо охорони прав і свобод усіх суб’єктів правовідносин, що виникають у державі. Уточнимо: судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, конституційного судочинства із застосуванням матеріального та процесуального законодавства. В залежності від вказаних видів судочинства кожний (з його видів - ред.) надає суддям правові механізми і методи впливу на правопорушників, злочинців. Завдяки застосуванню цих «інструментів» судді мають захищати потерпілих.

  Глибоко переконаний, що незалежність суддів є необхідною передумовою існування судової влади в Україні. Адже наслідком цього - є віра громадян у справедливе правосуддя та панування закону.

  - Чи впливають на правосуддя негативні та суб’єктивні чинники?

  - На жаль, маємо низку суспільних негативних та суб’єктивних чинників. Серед них - фінансова криза, що викликала бентежні реакції та зміни у всіх сферах суспільства. На фоні цього відчувається навантаження на суд великої кількості судових справ. Недостатнє організаційне забезпечення судової влади - це також не є свідченням покращення у цій сфері. Ось вам яскравий приклад із особистого практичного досвіду. Нещодавно перебував у відрядженні у господарському суді Полтавської області з метою захисту інтересів залізниці. Мене здивувало те, що у суді відсутні кошти на поштові марки та конверти, які потрібні, аби повідомити учасників судового процесу про призначення розгляду судової справи. І це все за умов, що, окрім державного мита за подачу позовної заяви до суду, сплачується також збір на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (з 27 квітня 2009 р. цей збір складає 312,50 грн.). Хіба це позитивний чинник? Думаю, коментарі тут зайві.

  Основним суб’єктивним показником, що впливає на правосуддя є недостатня фахова підготовка суддів. Маю на увазі ті випадки, коли інтереси окремих осіб, які беруть участь у судовій справі, не збігаються із цілями і завданнями суду. У такому разі поведінка учасників засідання врешті-решт шкодить діяльності суду при встановленні істини. Сюди можна віднести і нечесну гру, і тактику захисту, навіть неадекватну поведінку учасників судового процесу. Це, безумовно, впливає на суб’єктивне психологічне сприйняття суддею обставин справи. Останній - з низьким рівнем професійної кваліфікації - є потенційним об’єктом для маніпулювання з боку учасників правовідносин.

  - Дмитре Олександровичу, чи вчасно виконуються рішення судів?

  - Процедура виконання рішення судів є довготривалою. Чому? Відповідно до процесуального законодавства України виконання рішення суду провадиться на підставі виданого ним наказу. Це є виконавчий документ. Від дати звернення до суду з позовними вимогами до моменту видачі наказу й для його виконання по конкретній справі може сплинути багато часу. Це термін, який витрачається на розгляд справи, оскарження в апеляційному та касаційному порядках рішення суду першої інстанції. До речі, стягненням грошових коштів на підставі виданих наказів займається відділ по роботі з органами Державної виконавчої служби. Це підрозділ юридичної служби управління Південно-Західної залізниці. Накази судів направляються на адресу органів Державної виконавчої служби. Саме від них і залежить оперативність виконання рішення суду. На своєчасність, а, вірніше, на недотримання відповідних строків впливають неправомірні дії, а іноді й бездіяльність з боку органів Державної виконавчої служби. Ці явища доводиться оскаржувати.

  Можу сказати, що вчасно рішення судів виконуються за умов нормальної та своєчасної роботи усіх суб’єктів правосуддя, особливо, державних виконавців.

  - Що впливає на прийняття судом негативних рішень відносно залізниці по справах, якими займається служба комерційної роботи та маркетингу? Розкажіть, будь ласка, докладніше про проблематику, з якою стикаються Ваші колеги.

  - Захист інтересів залізниці по справах, якими займається галузева служба комерційної роботи та маркетингу, здійснює відділ актово-претензійної та позовної роботи, у складі якого працюють спеціалісти юридичного сектору спільно з сектором претензійної роботи.

  Роз’яснюю. Умовно кажучи, судові справи можна поділити на дві категорії. Перша - це судові справи, в яких залізниця виступає у процесуальному статуті як відповідач. Дані справи порушуються за позовними заявами з боку господарюючих суб’єктів з вимогами щодо стягнення фактичних збитків від нестачі вантажу під час перевезення, або стягнення безпідставно нарахованої провізної плати та додаткових зборів і платежів. Існують й інші вимоги згідно із договором про перевезення вантажу залізничним транспортом та договорів, пов’язаних із транспортуванням.

  Наступною категорією судових справ є такі, що порушуються за позовними заявами залізниці. Цю категорію документів представлено справами, де метою наших юристів є стягнення з вантажовідправників штрафу за неправильність, неточність та неповноту відомостей про вантаж, вказаних у перевізних документах. Це згідно із змістом статті 122 Статуту залізниць України.

  Із власного досвіду можу сказати, що чинниками, які негативно впливають на прийняття законного рішення на користь залізниці як у першій, так і в другій категоріях справ, є:

  - неякісне оформлення працівниками всіх залізниць матеріалу (комерційних актів, актів загальної форми);

  - прогалини та недостатність інформації у змісті деяких нормативних актів понять, термінів, що застосовуються за специфікою взаємовідносин залізниці із суб’єктами господарювання.

  - небажання деяких суддів всебічно та якісно з’ясувати обставини кожної конкретної справи;

  - інші процесуальні моменти, які застосовують контрагенти (особи, заклади, організації, які пов’язані обов’язками за загальним договором, або які співпрацюють у процесі виконання договору - ред.) залізниці щодо затягування судового процесу. Відомі випадки спотворення дійсних обставин справи. А це, як цілком зрозуміло, заважає відстоювати інтереси залізниці.

  Попри всі труднощі, ми вживаємо всіх належних від нас заходів та методів для досягнення позитивного результату для залізниці.

  - Наскільки вагомою є сьогодні роль спеціалістів служби? Яким фаховим якостям віддається перевага?

  - На сьогодні фахівці служби комерційної роботи та маркетингу виконують завдання, поставлені безпосередньо керівництвом. Це потребує від колег не лише теоретичного, а й практичного досвіду. Уточнимо, служба здійснює оперативне керівництво вантажною роботою та комерційною діяльністю на залізниці, організовує через дирекції залізничних перевезень процес надання транспортних послуг вантажовласникам та експедиторам під час перевезення вантажів. А також бере участь у розробці проектів нормативно-методичної документації щодо умов перевезення вантажів та нарахування платежів.

  Уявіть, у складі служби створено відділи, які опікуються актово-претензійною та позовною роботою, розв’язанням виробничо-технічних проблем. Назви відділу умов перевезень та роботи з контейнерами, відділу під’їзних колій, відділу маркетингу, аналізу та прогнозування вантажних перевезень говорять самі за себе. Думаю, що швидко отримаєте уяву і про те, чим займаються наші колеги з відділів контролю за розрахунками за вантажні перевезення та договірної роботи, а також контрольно-ревізійного відділу.

  Більшість фахівців, які займають посади у названих підрозділах, - це колишні станційні робітники з великим багажом знань, навичок. Основне, як на мене, з твердою життєвою позицією. Саме такі люди потрібні нашій службі.

  - Це цікаво. Але сьогодні хотілося б більш ґрунтовної розмови про будні саме юридичного сектору.

  - Дякую за увагу до моїх колег. Щодо ввіреного мені юридичного сектору відзначу наступне. Численні слухання судових справ по всій території України, в яких беруть участь працівники юридичного сектора, а їх, приміром, упродовж травня 2009 року було 46, а на червень за графіком передбачено 41 слухання, вимагають неабиякої фахової підготовки та звичайної витримки.

  Юристам сектору, який я очолюю, притаманні вагомі теоретичні знання законодавства. Додайте сюди наявність практичного досвіду, вміння орієнтуватися у безлічі законів, що постійно змінюються й доповнюються. І це ще не все. Без бажання та наполегливості, творчого підходу до вирішення нестандартних ситуацій, без вміння працювати у команді, як кажуть, діла не буде. Часті відрядження то лише альфа, але далеко не омега у переліку «сюрпризів» від нашої професії. Проте, головне - це життєве кредо - стояти на сторожі закону.

  Хочу також відзначити допомогу з боку колективу юридичної служби залізниці, працівники якої завжди готові надати пораду щодо фахових дій у тій чи іншій ситуації, поділитися практичним досвідом. У спільних діях з колегами «народжуються» кваліфіковані відповіді на різноманітні запити, звернення.

  - Як Ви трактуєте поняття «судовий професіоналізм»? Ідеальний суддя, хто він?

  - Зрозуміти для себе, що таке «судовий професіоналізм», я вважаю, можливо лише за безпосередньої практичної діяльності та взаємодії із судом. Ділові контакти із суддями при виконанні ними своїх обов’язків, як ми говоримо, з відправлення правосуддя - то набуття неабиякої практики.

  Я перебуваю на тій позиції, що судовий професіоналізм - це об’єктивність, неупередженість, незалежність, принциповість, професійна підготовленість судді при здійсненні ним правосуддя. Останнє має бути направленим на повне та всебічне надання юридичної оцінки фактичним обставинам справи. Але, окрім наведеного, суддя повинен мати людські чесноти, бути незаплямованим по відношенню до себе, закону, учасників судового процесу, суспільства.

  Суддя, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права має забезпечувати захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

  Вважаю, що ідеальними судді не народжуються, ними, напевно, стають. Ідеальним суддя є тоді, коли при здійсненні правосуддя буде говорити мовою закону, дотримуючись літери закону, коли він прийматиме рішення по справі.

  Глибоко переконаний і в тому, що, аби судді були професійно довершеними, треба, щоб вони заговорили відповідно до дійсної волі законодавця, направленої на захист приватних та публічних інтересів членів суспільства.

  - Дмитре Олександровичу, дякую за цікаве інтерв’ю. Бажаю успіхів Вам та Вашим колегам! Щасливої долі! З Днем молоді!

  Інтерв’ю провів Віктор ЗАДВОРНОВ
  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05