РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 6 (17 лютого 2009) 

 • Запитували – відповідаємо Гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми

  Шановна редакціє!

  Незабаром збираюся взяти шлюб. Хотілося б отримати фахову консультацію про права і обов’язки подружжя. Добре було б отримати відповідь на запитання, чи існує матеріальна підтримка сім’ям з дітьми у нашій державі.

  М. МОКРОУС,

  м. Хмельницький


  «Семья сильна, когда над ней крыша одна» (русская пословица)

  Дійсно, дане прислів’я сьогодні має певну схожість із реаліями життя українців. Схожість ця вбачатиметься тоді, коли такою, «крышею» - (рос.) буде виступати держава в особі уповноважених органів. Про те, чи гарантує Україна сьогодні сім’ям з дітьми матеріальну підтримку, і піде якраз мова у цій статті.

  Юридичне визначення сім’ї міститься у ч.1 ст.3 Сімейного кодексу України від 10.01.02 р. № 2947-III зі змінами і доповненнями станом на 10.04.08 р., якою передбачено, що сім’я є первинним та основним осередком суспільства. Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік, у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин, не проживають спільно.

  І знову мовою законодавства. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Права члена сім’ї має одинока особа. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом, і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

  По-своєму трактує поняття сім’ї вільна енциклопедія. Так, сім’я - це соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки, котрі перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв’язками з подружжям, кровних родичів і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей.

  Отже, сім’я є фундаментом суспільства, його первинним осередком, є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки. З перших днів появи дитини на світ сім’я покликана готувати її до життя та практичної діяльності, в домашніх умовах забезпечити розумну організацію її життя.

  Роль подружжя у вихованні, розвитку та забезпеченні дитини зрозуміла. Яка ж участь держави у матеріальній підтримці родини?

  Згідно зі ст.5 Сімейного кодексу України держава охороняє сім’ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення родини.

  Який основний нормативно-правовий акт діє у цьому випадку? Мова йдеться про Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. №2811-ХІІ зі змінами та доповненнями станом на 01.01.09 р. Відповідно до Конституції України законодавцем встановлено гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей. Прийняття вказаного закону спрямовано на забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.

  Статтею 1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» визначено, що порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми та перелік документів, необхідних для призначення допомоги за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  Порядок призначення і виплати допомоги

  Постановою від 27.12.01 р. №1751 Кабінет Міністрів України затвердив «Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».

  Відповідно до ст.3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» призначаються такі види державної допомоги сім’ям з дітьми:

  - допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

  - допомога при народженні дитини;

  - допомога при усиновленні дитини;

  - допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

  - допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

  - допомога на дітей одиноким матерям.

  Вказана стаття Закону містить виняток про те, що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об’єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім’ям з дітьми.

  Слід зазначити, що ж розуміють під поняттями - дитина, сім’я з дітьми та малозабезпечена сім’я з дітьми, аби Закон мав практичну юридичну дію?

  Статею 2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» зазначені поняття і терміни вживаються у такому значенні:

  дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо, згідно із законом, вона не набуває прав повнолітньої раніше;

  сім’я з дітьми - поєднане родинними зв’язками та зобов’язаннями щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, усиновлені діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

  малозабезпечена сім’я з дітьми - сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

  Усі види державної допомоги сім’ям з дітьми, крім допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4

  закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (це жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань, а також Державної спеціальної служби транспорту та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ), призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника).

  Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби).

  Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно. За наявності письмової заяви особи, яка претендує на призначення допомоги, але за станом здоров’я або з інших поважних причин не може самостійно зібрати необхідні документи, збір зазначених документів покладається на органи, що призначають допомогу.

  Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми, розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги, протягом десяти днів із дня звернення.

  Про призначення державної допомоги чи про відмову в її наданні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення орган, що призначає і здійснює виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п’яти днів після прийняття відповідного рішення.

  Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.01 р. №1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» державна допомога сім’ям з дітьми призначається і виплачується:

  - громадянам України;

  - іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особам, що набули статусу біженця і мають право на державну допомогу на умовах, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  У разі, коли міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж ті, що містяться у Законі України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», застосовуються правила, встановлені договором.

  Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що держава гарантує матеріальну підтримку сім’ям з дітьми. Але чи достатнім є цей рівень для молодої сім’ї, хто має право на конкретний вид державної допомоги? Детальніше про це - у наступній статті на шпальтах газети «Рабочее слово».

  Дмитро КОСТЕРНИЙ,
  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05