РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 9 (10 березня 2017) 

 • Звіт Дорожнього комітету профспілки залізничників і транспортних будівельників про виконання у 2016 Р. зобов’язань Колективного договору на 2001–2005 рр., пролонгованого на 2006–2016 рр. (скорочено)

  Протягом звітного 2016 р. особливістю колективно-договірних відносин сторін було збереження досягнутого рівня соціального партнерства, співпраці в умовах проведення реформування залізничної галузі. Зусилля були спрямовані на недопущення випадків невиконання норм Колективного договору з причин, пов’язаних з втратою нашим суб’єктом господарювання статусу юридичної особи.

  В умовах функціонування ПАТ «Українська залізниця» і пов’язаних з цим структурних змін у регіональній філії «Південно-Західна залізниця» Дорожній комітет профспілки ПЗЗ (надалі – Дорпрофсож) виконував свою функцію, спрямовану на дотримання відносно працівників законодавства про працю та норм колдоговору в питаннях заробітної плати, забезпечення зайнятості, регулювання робочого часу та часу відпочинку, надання пільг та гарантій. У виробничих підрозділах цією роботою займались комітети територіальних і первинних організацій профспілки залізничників і транспортних будівельників.

  НА ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ 1 КОЛДОГОВОРУ ДОРПРОФСОЖ у звітному періоді всебічно підтримував партнерські стосунки з адміністрацією, що були направлені на виконання зобов’язань за Колективним договором та створення працівникам необхідних умов для роботи.

  У першому кварталі минулого року на підприємствах, в підрозділах, закладах і організаціях, де функціонують наші профспілкові організації, Дорпрофсожем було організовано проведення на зборах та конференціях трудових колективів звітів сторін Колективних договорів відповідного рівня. З метою підвищення уваги з боку адміністрації до існуючих у колективах проблем соціально-економічного характеру, створення необхідних умов для їхнього подолання до участі в підготовці та проведенні конференцій було запрошено відповідальних осіб.

  На виконання постанови звітної конференції трудового колективу від 30 червня 2016 р. проведено роботу щодо практичної реалізації критичних зауважень, висловлених її делегатами. Начальником регіональної філії з цього питання було розроблено відповідні заходи. Дорпрофсож неодноразово звертав увагу адміністрації на неповне їх виконання. На жаль, ряд недоліків у роботі з різних причин адміністрацією не було усунено. Не дало бажаного результату в цьому і пряме звернення Дорпрофсожу у грудні 2016 р. до члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Ж. Марчека. Єдине, про що вдалося домовитися з керівництвом ПАТ, – отримано дозвіл начальнику регіональної філії здійснити, відповідно до закону, процедурні повноваження для продовження терміну дії існуючого Колективного договору.

  НА ДАНИЙ ЧАС НА РІВНІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА триває робота щодо укладання Колективного договору. У зв’язку з цим на період до його прийняття важливу роль у забезпеченні балансу соціально-економічних інтересів працівників і адміністрації відіграє даний Колективний договір. Для підтримання надалі його правового статусу в кінці минулого року за ініціативи Дорпрофсожу, після проведення відповідних переговорів з адміністрацією, сторонами було прийнято рішення щодо продовження терміну дії існуючого Колективного договору.

  Схвалення трудовим колективом цього рішення сторін сприятиме створенню на даному етапі нормального морально-психологічного клімату в трудових колективах та попередження соціального напруження.

  Здійснювалась робота щодо супроводу діючого Колдоговору шляхом роз’яснення його норм, внесення до тексту необхідних змін та доповнень, спрямованих на підвищення соціальної захищеності різних категорій залізничників. Загалом було внесено 325 таких змін (за період дії Колдоговору).

  На забезпечення практичної реалізації пільг і гарантій, внесених у Колективний договір, у минулому році витрачено 1 558565,6 тис. грн.

  Працівники спрямовували свої дії на виконання виробничих завдань, підвищення ефективності і якості праці, дотримання трудової дисципліни, раціонального використання матеріальних ресурсів. І це при тому, що свої обов’язки трудівники виконували в умовах недостатнього фінансування виробничого процесу, неукомплектованості штатів порівняно з нормами, значного зносу основних засобів виробництва, низької купівельної спроможності заробітної плати. Тобто працівники виконали свої зобов’язання за Колдоговором щодо розділу «Трудові відносини». Саме про це свідчить факт виконання основних показників плану регіональної філії в частині, яка залежить від злагодженості і якості виконання залізничниками своєї роботи.

  ПРАВОВА ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ сприяла профспілковому активу щодо здійснення ним громадського контролю за дотриманням членами трудового колективу законодавства про працю. Інспекторами праці за 2016 р. проведено 103 перевірки виробничих підрозділів, при цьому виявлено 832 випадки порушень. Захищено трудові права понад 6,5 тис. членів профспілки, різних категорій залізничників. Повернуто залізничникам понад 5,4 млн грн, що були незаконно утримані чи недоплачені. На виконання подань правових інспекторів праці роботодавцями скасовано 34 накази, якими порушувались трудові права залізничників, у тому числі при притягненні працівників до дисциплінарної відповідальності. За невиконання норм законодавства про працю та Колективного договору на вимогу правових інспекторів праці було притягнуто до дисциплінарної відповідальності дві посадові особи.

  Аналіз порушень демонструє їх повторюваність.

  Загалом у 2016 р. керівники підрозділів регіональної філії у шести випадках не виконали або виконали не у повному обсязі Подання правової інспекції праці:

  — Моторвагонне депо Чернігів;

  — Київська дирекція залізничних перевезень;

  — Хмельницька дистанції сигналізації та зв’язку;

  — Ремонтне вагонне депо Коростень;

  — Конотопська дистанція колії;

  — станція Бахмач.

  Ігнорування окремими представниками адміністрації законодавства про працю, відповідних норм галузевої угоди і Колективного договору регіональної філії негативно позначається на рівні захисту трудових прав працівників. Це також свідчить про порушення адміністрацією норми п. 9.8 Колдоговору.

  Для підвищення рівня інформованості трудових колективів територіальні профспілкові комітети організували проведення на станціях, залізничних вузлах і в структурних підрозділах 43 заходи під назвою «День трудового права». Вони супроводжувались лекціями і бесідами з питань законодавства про працю, роз’ясненням норм Колективного договору і сприяли підвищенню правових знань працівників залізниці та зменшенню кількості випадків порушень їхніх трудових прав з боку посадових осіб.

  Дорпрофсожем направлено профкомам підрозділів – повноважним представникам трудових колективів — понад 1 тис. 600 різних документів інформаційно­правового характеру з питань соціально­економічних відносин та захисту трудових прав працівників. Працівникам залізниці інспекторами праці у 2016 р. надано 3 тис. 66 консультацій з питань трудового права. Надавались роз’яснення з цих питань і представникам адміністрації галузевих служб, фахівцям з питань кадрів, праці і заробітної плати, фінансів та економіки. Це дозволило попередити можливі порушення відносно працівників, що в свою чергу позитивно позначилось на виробничому процесі.

  Протягом року Дорпрофсож, територіальні і первинні комітети профспілки залізничників і транспортних будівельників підготували та розглянули на своїх засіданнях з прийняттям відповідних рішень 52 питання, пов’язані з виконанням умов Колективних договорів.

  У 2016 р. президією Дорпрофсожу увагу було приділено таким темам:

  • Про підсумки роботи правової інспекції праці Дорожньої профспілкової організації Південно-Західної залізниці у 2015 р.

  • Про хід виконання постанови президії Дорпрофсожу від 29 жовтня 2015 р. «Про дотримання в структурних підрозділах відокремленого підрозділу — служба приміських пасажирських перевезень — норм законодавства та Колективного договору про оплату праці».

  • Про дотримання адміністрацією відокремленого підрозділу Конотопська дирекція залізничних перевезень ДТГО «Південно-Західна залізниця» норм законодавства про працю при забезпеченні трудової дисципліни.

  • Про звіт сторін Колективного договору між адміністрацією і дорожнім комітетом профспілки Південно-Західної залізниці про виконання у 2015 р. зобов’язань Колективного договору залізниці на 2001–2005 рр., пролонгованого на 2006–2016 рр. (до конференції трудового колективу).

  • Про погодження для локомотивних бригад локомотивного господарства регіональної філії «Південно-Західна залізниця» норм допоміжного часу, переліку подовжених дільниць, де застосовується безперервна робота понад встановлену норму.

  • Про погодження для локомотивних бригад господарства приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» норм допоміжного часу, перелік дільниць, де застосовується безперервна робота понад встановлену норму, та переліку подовжених дільниць, на яких підвищуються тарифні ставки.

  • Про хід виконання постанови президії Дорпрофсожу від 28 липня 2015 р. «Про дотримання в структурних підрозділах відокремленого підрозділу – галузева служба сигналізації та зв’язку – законодавства про працю і Колективного договору при організації оплати праці».

  • Про дотримання в підрозділах служби пасажирських перевезень норм законодавства та Колективного договору про оплату праці.

  У звітному періоді з 1 липня 2016 р. проведено підвищення тарифних ставок та посадових окладів працівників, діяльність яких пов’язана з наданням послуг з перевезення вантажів, пасажирів, ремонтом, технічним обслуговуванням рухомого складу і інфраструктури на 25 %, а для інших працівників – на 20 %.

  Фактично середньомісячна заробітна плата порівняно з 2015 р. зросла на 21 % і становила 5918 грн. При цьому у фонді оплати праці сума індексації грошових доходів працівників становила за рік 6 %.

  На залізниці розмір премії за основні результати роботи в середньому за місяць відносно основної заробітної плати становив 7,8 %, що на рівні 2015 р. Такий розмір преміювання не несе в собі стимулюючої функції для виконання працівниками основних виробничих показників.

  На жаль, незадовільний стан з виробничим травматизмом склався в службах локомотивній та пасажирській – по п’ять випадків. Погіршився стан виробничого травматизму в службі БМЕС, де допущено один випадок зі смертельним наслідком. Систематичні перевірки вказують на низький рівень проведення інструктажів з охорони праці та технічного навчання, а контроль за діями працівників зовсім відсутній. Стан дисципліни у виробничих підрозділах свідчить про недостатню вимогливість до підлеглих керівників, головних інженерів, головних механіків, начальників дільниць, майстрів, командирів середньої ланки, які безпосередньо на робочих місцях стежать за виконанням правил та інструкцій з охорони праці. Найбільше випадків травматизму відбувається внаслідок особистої необережності потерпілих. Самі працівники втратили відчуття небезпеки, халатно відносяться до свого здоров’я.

  В той же час низка трудових колективів у звітному періоді працювала без випадків виробничого травматизму. В першу чергу це виробничі підрозділи таких служб: колійної, сигналізації та зв'язку, вагонної, комерційної, приміських пасажирських перевезень та всі дирекції залізничних перевезень.

  Ретельним перевіркам завжди підлягали проходження працівниками чергових медичних оглядів та перевірок стану здоров’я, оскільки щорічно мають місце випадки раптової смерті працівників на виробництві.

  У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИПИНЕННЯМ ДІЇ ДОГОВОРУ ЩОДО СТРАХУВАННЯ Ради профспілки та враховуючи те, що грошові виплати та інші соціальні послуги і компенсації, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків, не в повній мірі компенсують шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я, та матеріальні й моральні втрати, пов’язані з втратою життя годувальника, та з метою виконання статутних завдань, підвищення мотивації членства в профспілці, посилення соціального захисту кожного члена профспілки в умовах соціальних ризиків, підняття іміджу та авторитету профспілки в період реформування залізничного транспорту і керуючись ст. 35 Закону України «Про професійні спілки, їхні права та гарантії діяльності», пп. 8,11 п. 4.1., пп. 16 п 6.6.4 Статуту профспілки залізничників і транспортних будівельників України президією Дорпрофсожу було введено в дію та затверджено «Положення про надання матеріальної допомоги постраждалим членам профспілки Дорожньої профспілкової організації від нещасних випадків на виробництві та випадків природної (раптової) смерті». В 2016 р. було виплачено 70 тис. грн матеріальної допомоги постраждалим членам профспілки від нещасних випадків на виробництві.

  ПРОТЯГОМ 2016 Р. ТЕХНІЧНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ праці Дорпрофсожу Південно-Західної залізниці та представниками теркомів з охорони праці проводились перевірки стану охорони праці на виробництві у виробничих підрозділах. Проведено 131 перевірка, в ході яких виявлено 655 порушень вимог нормативних актів, та направлено 63 подання керівникам виробничих підрозділів. За ініціативою технічної інспекції праці та представників профспілкових комітетів з охорони праці підготовлено та розглянуто на президіях Дорпрофсожу, теркомів та профспілкових комітетів 28 питань з охорони праці. В 2016 р. для вирішення цих питань підрозділами залізниці використано понад 82,2 млн грн, що становить від реалізованої продукції 2,28 %, в тому числі на заходи, передбачені колективними договорами, – 79,7 млн грн. В середньому на одного працівника витрати з охорони праці становили 1617,2 грн, що на 17 % більше, ніж у 2015 р.

  З червня по серпень комісією з перевірки знань з питань охорони праці Дорпрофсожу було організовано навчання та перевірка знань 177 голів первинних профспілкових організацій.

  На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 р., № 685/2006, розпорядження ПАТ «Укрзалізниця» і профспілки залізничників і транспортних будівельників України, згідно з постановою Дорпрофсожу та відповідного розпорядження в регіональній філії «Південно-Західна залізниця» було організовано та проведено Всесвітній день охорони праці під девізом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик».

  На засіданні Дорпрофсожу розглянуто питання «Про підготовку господарства регіональної філії до роботи в осінньо-зимовий період 2016–2017 рр.». Вибірковими перевірками, проведеними технічною інспекцією праці, було виявлено ряд недоліків. Незважаючи на роботу, що проводилась під час підготовки підрозділів до роботи в зимових умовах, з настанням холодів в окремих підрозділах створювалась критична ситуація із забезпеченням встановленого санітарними нормами температурного режиму. У деяких виробничих приміщеннях температура знижувалась до 2–5 0C і нижче. Це стосується цехів (ТР-1, ТР-3) локомотивних депо, цехів з ремонту вагонів (Коростень, Дарниця, Козятин, Жмеринка), низки станцій, пунктів технічного обслуговування. Було виявлено ряд зауважень щодо пунктів обігріву і побутових приміщень у виробничих підрозділах, де не створено необхідні санітарно­побутові умови.

  Незважаючи на вжиті заходи адміністрацією філії, питання своєчасного забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту на залізниці порушувались вимоги статті 8 Закону України «Про охорону праці». Працівники філії не в повному обсязі були забезпечені спецодягом та спецвзуттям: станом на 29.11.16 р. забезпеченість становила лише 70 %.

  ПРОТЯГОМ 2016 Р. КЕРІВНИКИ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ зверталися до керівництва регіональної філії зі скаргами на постачальників молока через недотримання ними умов договорів: молоко постачалося з порушенням графіків, на кінець 2016 р. постачання молока в деякі виробничі підрозділи припинилося через його подорожчання.

  Сьогодні регіональною філією належним чином не виконуються вимоги ст. 7 Закону України «Про охорону праці» та ст. 166 Кодексу законів про працю України — не всім працівникам виробничих підрозділів філії, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, видаються безоплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти, передбачені Постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань Президії ВЦРПС від 16.12.1987 р. № 731/ТТ-13 (діюча на даний час).

  Але на залізниці є достатньо прикладів ефективної роботи адміністрації і профспілкових комітетів щодо створення нормальних санітарно­гігієнічних та безпечних умов праці та відпочинку залізничників.

  У звітному періоді більшість положень розділу VІІ Колективного договору щодо оздоровлення працівників залізниці виконувались, однак низка соціальних гарантій, закладених у Колективному договорі, через недостатнє фінансування, особливо в першому півріччі 2016 р., призвели до зменшення кількості осіб, які отримали путівки для санаторно­курортного лікування та оздоровлення, порівняно з попередніми роками. Внесені за ініціативи адміністрації зміни до Розділу VІІ п. 7.11. Колективного договору щодо порядку видачі та оплати санаторно­курортних путівок до МЦРЗ «Хмільник» та санаторію «Світязянка» обмежили можливості Дорожньої профспілкової організації щодо оздоровлення працівників залізниці та членів їхніх родин.

  ПРОВІДНЕ МІСЦЕ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я та профілактики захворювань серед працівників залізниці, як і в попередні роки, відіграє МЦРЗ «Хмільник», де пролікувалося 1 тис. 132 залізничників та 300 ветеранів транспорту, відповідно у 2015 р. – 2 тис. 837 осіб. У санаторії «Світязянка» (м. Трускавець) пролікувалось 789 працівників залізниці та 66 ветеранів залізничного транспорту.

  Окрім того, за кошти, отримані дорожньою профспілковою організацією від залізниці згідно з п. 7.9 Колективного договору у другому півріччі 2016 р., було придбано путівки на санаторно­курортне лікування в санаторіях Трускавця, Моршина, Сваляви, Східниці та пансіонаті «Рута» (курорт Затока) – всього 316 путівок (2015 р. — 1291). Загальна кількість працівників залізниці, оздоровлених у 2016 р. за путівкам, придбаними адміністрацією та профспілками, – 4 тис. 603 членів профспілки.

  Влітку 2016 р. функціонували два дитячих оздоровчих табори – «Зорька» та «Дубки» Конотопської та Жмеринської дирекцій залізничних перевезень, де відповідно оздоровлено 887 та 625 дітей залізничників. За кошти Дорпрофсожу, теркомів і профкомів додатково 210 дітей провели літні канікули на Закарпатті в ДОТ «Горбок». Своїми коштами Київський, Козятинський та Коростенський теркоми та профкоми підрозділів оздоровлювали дітей на Прикарпатті ДОТ «Сокіл» та чорноморських курортах (Сергіївка та Прибрежний). Всього у структурних підрозділах регіональної філії «Південно-Західна залізниця» за рахунок коштів профбюджету оздоровлено 3 тис. 246 дітей.

  Завдяки фінансовій підтримці залізниці протягом 2016 р. проводилися заїзди для ветеранів залізниці до санаторію – Центру медичної реабілітації залізничників в м. Хмільник, де оздоровлено 300 ветеранів, на курорт «Миргород» – оздоровлено 42 ветерани, «Світязянка» (Трускавець) – 66 чол. та до лінійної лікарні с. Клубівка, де пройшли курс реабілітації та лікування 160 пенсіонерів залізниці.

  В порушення розділу VІІ п. 10 положень Колективного договору без погодження з трудовими колективами залізничників передано лінійні відомчі медичні заклади до комунальної власності, що негативно позначилось на доступності та обсязі медичних послуг залізничникам, їхнім родинам та ветеранам, створило проблеми з проходженням обов’язкових медичних оглядів працівників, що проживають на лінійних станціях, та створило загрозу в забезпеченні безпечної роботи транспортної галузі. Аналіз показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність працівників залізниці у 2016 р. не проводився, що не дозволяє оцінити стан здоров’я залізничників як по професіях, так і по залізничних вузлах через відсутність статистичних звітів. У порушення положень ст. 49 Конституції України та п. 8.17. Колективного договору щодо безоплатної медичної допомоги медичні заклади, що ввійшли до складу ПАТ «Укрзалізниця», все більше медичних послуг надають за оплату, що суттєво знизило доступність в отриманні медичної допомоги як серед працюючих, так і пенсіонерів.

  У 2016 р. продовжувала діяти соціальна програма добровільного медичного страхування залізничників та пенсіонерів, що дозволило у разі хвороби залізничників та пенсіонерів, які відносились до страхових випадків, частково покривати витрати на стаціонарну медичну допомогу коштами страхових компаній. Загальна сума коштів, направлених залізницею на ці цілі, становила понад 47 млн грн.

  Рішенням Ради Укрзалізниці, затвердженого наказом Укрзалізниці, та наказу регіональної філії «Південно-Західна залізниця» було введено в дію Положення про порядок та умови надання матеріальної допомоги на медичні та інші цілі працівникам залізниці, членам їхніх сімей та ветеранам залізниці, яке розширило можливості в наданні допомоги залізничникам, які потребували високовартісного обстеження та лікування. За кошти залізниці надано фінансової допомоги на оплату медичних послуг у спеціалізованих медичних закладах шести особам на суму 301 тис. грн. Матеріальну допомогу на лікування та зубопротезування надано 365 ветеранам на суму 2,3 млн грн, працівникам матеріальна допомога разового характеру (в тому числі на лікування) становила 63,995 млн грн.

  Окрім того, на оздоровлення згідно з Колективним договором надано матеріальної допомоги на суму 114,1 млн грн.

  Протягом 2016 р. було організовано та проведено ряд спортивно­масових заходів залізниці: фінальний турнір з футболу та міні-футболу серед працівників залізниці на кубок начальника залізниці, відкритий турнір з волейболу серед чоловічих та жіночих команд Південно-Західної залізниці. У м. Києві проведено фінальні змагання ХVІІІ Спартакіади серед працівників залізниці, переможців дирекцій. Кращі спортсмени та переможці змагань відзначені нагородами та грошовими преміями. Майже 1,5 тис. спортсменів­залізничників взяли участь у змаганнях з волейболу, настільного тенісу, гирьового спорту, армреслінгу, шахів, спортивної ловлі риби та інших видів спорту.

  На проведення спортивно­масових заходів серед працівників регіональної філії «Південно-Західна залізниця» у 2016 р. було виділено 727074,46 грн. Окрім того, на культурно­масову, фізкультурну і оздоровчу роботу профспілковим організаціям згідно з Колективним договором перераховано 21 млн 529 тис. грн.

  Дорпрофсож брав активну участь в організації дитячих новорічних та різдвяних свят. За активної участі профспілкових комітетів було проведено дитячі свята до Дня святого Миколая та Нового року, де вручено понад 32 тис. дитячих подарунків. Крім того, дітям членів профспілки вручено профкомами 649 запрошень на новорічні вистави в Національний цирк, придбані за кошти Дорпрофсожу.

  В межах своїх повноважень Дорпрофсож у 2016 р. у повному обсязі виконав свої зобов’язання щодо Колективного договору, здійснив відповідну підтримку і захист трудових прав працівників.

  Вдосконалення соціально­економічних відносин між трудовим колективом і адміністрацією, підвищення ефективності партнерства дозволяють і далі створювати в регіональній філії атмосферу порозуміння, взаємної відповідальності, недопущення соціальної напруги в трудових колективах, що сприятиме виконанню поставлених перед колективом завдань в перевезенні пасажирів та вантажів.

  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05