РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 9 (10 березня 2017) 

 • Звіт керівництва регіональної філії «Південно-Західна залізниця» про виконання у 2016 Р. зобов’язань Колективного договору на 2001–2005 рр., пролонгованого на 2006–2016 рр. (скорочено)

  Керівництво регіональної філії «Південно-Західна залізниця» протягом 2016 Р. докладало зусиль щодо дотримання прийнятих на себе та закріплених Колективним договором зобов’язань, забезпечуючи при цьому високий рівень безпеки руху.

  Нестабільна політична ситуація в Україні позначилась на падінні обсягів залізничних перевезень та вплинула на фінансово-економічний стан, як окремо по регіональній філії «Південно-Західна залізниця» (далі – філія), так і по ПАТ «Укрзалізниця» в цілому. Проте, завдяки зусиллям колективу філії, за 2016 р. загальний обсяг відправлених вантажів вдалось втримати майже на рівні планового показника (99,3 %) та минулорічного (99,5 %) і відправити 36,9 млн т.

  Найбільше відправлено вантажів по Жмеринській дирекції залізничних перевезень (11,4 млн т, +4,8 % до плану та +7,2 % до 2015 р.) та Коростенській дирекції (15,1 млн т, –1,4% до плану та +0,8 % до 2015 р.).

  Відправлення вантажів зменшено до рівня минулого року на 0,5 %, або на 192,1 тис. т, за рахунок падіння обсягів відправлення будівельних вантажів – на 15,3 % (на 2721,6 тис. т), лісових вантажів – на 8,8 % (на 248,7 тис. т), брухту чорних металів – на 14,6% (на 107,0 тис. т) та вогнетривів – на 13,8 % (на 107,8 тис. т).

  Деструктивні наслідки від гібридної війни та відчуження промислової артерії України виявилися вкрай критичними.

  Обсяги перевезених вантажів у 2016 р. становили 110,5 млн т при плані 116,6 млн т, що на 5,3 % (на 6,2 млн т) нижче плану, до рівня минулого року обсяги знизились на 3,6 % (на 4,1 млн т).

  Вантажообіг залізницею виконаний до плану на 91,2 %, до рівня минулого року на 89,5 % та становить 38427 млн т•км.

  Слід зазначити, що Південно-Західна залізниця на 61,2 % є транзитною і безпосередньо залежить від тих обсягів вагонопотоків, що надходять із сусідніх залізниць. Мало місце зменшення надходження навантажених вагонів із сусідніх залізниць, а саме: з Білоруської – на 7,4 % (на 9,2 тис. в.), зі Львівської – на 9,3 % (на 22,1 тис. в.), з Одеської – на 7,4 % (на 43,8 тис. в.).

  При цьому передавання навантажених вагонів в цілому по філії зменшено на 92,2 тис. вагонів, у т. ч. на Московську залізницю – на 67,4 % (на 93,2 тис. в.), на Одеську – на 7,8 % (на 40,4 тис. в.) за рахунок зменшення навантаження будівельних вантажів – на 2721,6 тис. т, лісових вантажів – на 248,7 тис. т, брухту чорних металів – на 107,0 тис. т, вогнетривів – на 107,8 тис. т.

  Пасажирообіг за 2016 р. становив 13 991 млн пас.-км, що на 1,2 % (на 160,2 млн пас.-км) більше плану, та на 2 % (на 269,1 млн пас.-км) більше минулого року.

  Зростання пасажирообігу до плану у 2016 р. відбулося у місцевому (на 5 %) та внутрішньодержавному прямому (на 5,2 %) сполученнях. В міжнародному та приміському сполученнях пасажирообіг зменшився відповідно на 1,3 % та на 3,5 %.

  У 2016 р. обсяг приведеної продукції до рівня попереднього року зменшився на 4,9 %, або на 3116,6 млн прив. т•км.

  За 2016 р. по філії прослідувало 180 тис. 332 вантажних поїзди, що менше минулого року на 2,7 %, або на 4 тис. 991 поїзд, пасажирських 68 226 поїздів, що на 4,5 %, або на 2 тис. 961 поїзд більше рівня попереднього року.

  Відправлено вантажних поїздів за розкладом – 100,0 %, прослідувало вантажних поїздів за розкладом – 98,7 %, пасажирських поїздів за розкладом – 99,5 %, прослідувало – 98,2 %.

  ОПЛАТА ПРАЦІ, РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

  Протягом 2016 р. адміністрація дотримувалась пріоритетності направлення коштів на оплату праці порівняно з іншими платежами. Виплата зарплати проводилась у терміни, що обумовлені в Колективному договорі залізниці. Випадків заборгованості по заробітній платі не було.

  Оплата праці працівникам проводилась відповідно до «Положення про умови оплати праці працівників залізничного транспорту». З 1 липня 2016 р. годинні тарифні ставки та посадові оклади залізничників відповідно до наказу ПАТ «Укрзалізниця» від 27.07.2016 р., № 468 підвищились на 20–25 %.

  Середньомісячна зарплата працівників філії у 2016 р. становила 5918 грн. Зростання середньомісячної зарплати у 2016 р. порівняно з 2015 р. (4870 грн) становило 1048,1 грн, або 21 %.

  Виплату винагороди за підсумками роботи за 2015 р. (13-та заробітна плата) здійснено у вересні 2016 р. на загальну суму 72,8 млн грн.

  Працівникам протягом звітного року виплачено надбавку за вислугу років – 386,8 млн грн, проведено індексацію грошових доходів працівників – 216,8 млн грн, відшкодовано витрати за роз’їзний (пересувний) характер роботи – 32,4 млн грн.

  Для посилення матеріальної зацікавленості працівників у підвищенні основних результатів роботи філії у 2016 р. виплачено премій на загальну суму 135,6 млн грн.

  Також надано матеріальної допомоги на суму 114,1 млн грн, у тому числі – 112,4 млн грн матеріальної допомоги на оздоровлення.

  Упродовж року працівники підрозділів філії для виконання невідкладних, непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежала стабільна робота філії, залучалися до надурочної роботи та роботи у вихідні дні. Так, підрозділами філії допущено 313,3 тис. год надурочної роботи, сума оплати становила 13,9 млн грн. Оплата за години надурочної роботи проводилась відповідно до чинного законодавства України у подвійному розмірі. У вихідні дні відпрацьовано 72,1 тис. год на суму 3,2 млн грн.

  За звітний період допущено непродуктивні витрати, що обліковано і оплачено згідно з чинним законодавством України та нормативними документами Укрзалізниці, а саме:

  – години простою локомотивних бригад становили 91,2 тис. год, що порівняно з минулим роком збільшено на 11,9 тис. год. Сума оплати становила 2,1 млн грн;

  – години перевідпочинків локомотивних бригад у пунктах обороту становили 633,1 тис. год, що більше минулого року на 24,3 тис. год. Сума оплати становила 10,8 млн грн;

  – години прямування до місця виконання робіт і в зворотному напрямку становили 204,9 тис. год, що менше минулого року на 16 тис. год. Сума оплати становила 3,9 млн грн.

  ПОЛІПШЕННЯ УМОВ І ОХОРОНИ ПРАЦІ

  З метою попередження нещасних випадків на виробництві та усунення їх причин, створення безпечних умов праці, підвищення рівня знань з питань охорони праці розроблено «Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, профзахворювань та аварій» на 2016 р., на які планувалося освоїти 50 024 тис. грн, фактично освоєно 82 234,4 тис. грн.

  Службою охорони праці виконано план-графік перевірок з питань охорони праці виробничих та структурних підрозділів філії. Проведено позапланові перевірки стану охорони праці в підрозділах, де було допущено випадки виробничого травматизму. Також було проведено цільові перевірки щодо підготовки господарств до роботи в осінньо-зимовий період, дотримання температурного режиму, забезпечення спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, проведення робіт у «вікно», безпечної експлуатації газових балонів, підйомників, ліфтів, ескалаторів, компресорних тощо.

  Впродовж року керівництвом дирекцій залізничних перевезень, служб та відокремлених підрозділів філії спільно зі спеціалістами з охорони праці проведено певну роботу, спрямовану на поліпшення стану охорони праці працівників, зокрема, проведено 27 тис. 863 перевірки, виявлено 115 тис. 567 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, видано 1 тис. 975 приписів з питань охорони праці, заборонено експлуатацію 2 тис. 434 машин, механізмів, обладнання, устаткування тощо.

  Проведено чергове навчання та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці, електробезпеки та безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки. Атестовано 1 тис. 257 працівників.

  Спеціалістами учбово-методичного центру філії на базі вагона охорони праці проводились навчальні семінари, зустрічі, бесіди зі спеціалістами охорони праці виробничих підрозділів щодо організації охорони праці на підприємствах, а також з учнями шкіл щодо правил поведінки на залізничних коліях із показом відеофільмів.

  Учбово­методичним центром були розроблені та видані інформаційний лист «Небезпечні психофізіологічні та шкідливі виробничі чинники» та методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці.

  Спільним рішенням адміністрації та Дорпрофсожу в квітні та в жовтні проведено огляди стану охорони праці та виробничої санітарії. 28 квітня проведено Всесвітній день охорони праці під девізом: «Стрес на робочому місці: колективний виклик» з організацією семінарів, зустрічей, бесід у трудових колективах. Надавалася матеріальна допомога сім’ям залізничників, які загинули на виробництві при виконанні службових обов’язків.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  Після реорганізації системи відомчої медицини, передачі медичних закладів залізничного транспорту в комунальну власність місцевих органів самоврядування три відомчі лікарні — ДКЛ № 1 Київ, ДКЛ № 2 Київ та ВЛ № 1 станції Дарниця — ввійшли до складу ПАТ «Укрзалізниця» і тепер фінансуються за рахунок коштів публічного акціонерного товариства. Структурні підрозділи філії «Центр охорони здоров'я» ПАТ «Укрзалізниця» надають медичну допомогу працюючим та пенсіонерам регіональної філії і безпосередньо використовують кошти на медичне обслуговування застрахованих осіб.

  У сфері корпоративного добровільного медичного страхування залізничників у філії діють договори-доручення з організації добровільного медичного страхування працівників і пенсіонерів з трьома страховими компаніями (СК): ПрАТ СК «Інтер-Поліс», ПрАТ СК «Раритет» та ТДВ СК «Нафтагазстрах».

  Станом на 01.01.2017 р. у філії застраховано по добровільному медичному страхуванню 79 тис. 766 осіб, з яких працівників – 46 тис. 389 осіб, що становить 88,1 % від загальної кількості працюючих, непрацюючих пенсіонерів – 33 тис. 377 осіб, що становить 91,7 % серед непрацюючих пенсіонерів регіональної філії.

  За усіма діючими програмами добровільного медичного страхування залізничників, відповідно до норм колективного договору залізниці, передбачено надання матеріальної допомоги на компенсацію витрат працівникам у розмірі 50 % від розміру щомісячного страхового внеску, непрацюючим пенсіонерам – 100 % щомісячного страхового внеску.

  У 2016 р. з проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівникам філії між виробничими підрозділами і територіально розташованими медичними закладами укладено 212 договорів на загальну суму 21 756 тис. грн.

  Для лікування тяжкохворих залізничників та проведення дороговартісних оперативних втручань до керівництва регіональної філії з питань надання матеріальної допомоги на медичні цілі у 2016 р. звернулися 467 осіб. За рішенням відповідної комісії працівникам і пенсіонерам регіональної філії та членам їхніх сімей надавалась необхідна грошова допомога.

  На виконання рішення правління ПАТ «Укрзалізниця» з метою посилення соціального захисту та оздоровлення непрацюючих пенсіонерів залізничного транспорту у 2016 р. у здравницях регіональної філії було оздоровлено 1 тис. 906 непрацюючих пенсіонерів­залізничників. Непрацюючих пенсіонерів регіональної філії ПЗЗ оздоровлено 574 чол., з них в медико-реабілітаційному центрі лікарні с. Клубівка – 168 чол., у санаторії «Медичний центр реабілітації залізничників» – 300 чол., у санаторії «Світязянка» – 66 чол. та в структурному підрозділі «Санаторій ім. Миколи Гоголя» регіональної філії «Південна залізниця» – 40 чол.

  РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ, ПІЛЬГ ТА КОМПЕНСАЦІЙ

  Протягом 2016 р. оздоровилось і відпочило у відомчих оздоровчих закладах — санаторіях «Світязянка», «Медичний центр реабілітації залізничників», лінійна лікарня с. Клубівка — 8 тис. 534 залізничники. Успішно функціонують дитячі здравниці, де діти залізничників мають можливість щорічно оздоровитись, отримати запас бадьорості та настрою. У дитячих таборах відпочинку «Дубки», «Зорька» та відомчих оздоровчих закладах філії оздоровлено за літній сезон 2016 р. 1 тис. 512 дітей із сімей залізничників.

  У дитячих таборах щорічно створюються безпечні умови для проживання та харчування, забезпечується охорона їхнього життя і здоров’я, посилюється санітарно-гігієнічний та протиепідемічний нагляд. Обладнуються відповідним чином медичні пункти, спортивні майданчики, відкриті водойми та санітарно-побутові приміщення. Проводяться культурно-масові та фізкультурно-спортивні заходи. Організація культурно-масової роботи дітей проводиться згідно з розробленим тематичним планом роботи з дітьми, який спрямований на виховання у них національної свідомості, почуття патріотизму, на відродження національних обрядів та звичаїв. Під час кожної зміни з дітьми проводяться різноманітні конкурси, танцювальні вечори, літературні вікторини. Для дітей запрошуються з концертами художні колективи, циркові виконавці.

  КАДРОВА ПОЛІТИКА

  Для укомплектування підрозділів філії кваліфікованими робітниками у 2016 р. пройшли підготовку та перепідготовку кадри масових професій у кількості 961 робітник (при плані 545 осіб) та підвищили кваліфікацію 3 тис. 810 робітників (при плані 2 тис. 500 осіб).

  Пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах залізничного транспорту І–ІV рівнів акредитації керівники та фахівці філії у кількості 1 тис. 173 особи.

  В 2016 р. пройшли спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів в Українському державному університеті залізничного транспорту та Центрі професійного розвитку персоналу 1 тис. 161 особа.

  Комісією філії з розгляду питань про оплату підготовки фахівців для залізничного транспорту прийнято рішення оплатити навчання у 2016–2017 навчальному році одному працівнику регіональної філії на суму 5 тис. 250 грн.

  Відповідно до діючого положення з метою забезпечення соціального захисту залізничників та їхніх дітей, які бажають реалізувати своє право на отримання вищої освіти, працівникам філії надається безпроцентна цільова позика на оплату навчання у вищих навчальних закладах. У 2016 р. позикою скористалися три працівники на загальну суму 26,5 тис. грн.

  У 2016 р. у регіональній філії створено 17 нових робочих місць, надано 320 перших робочих місць молоді, серед яких випускники загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, інших навчальних закладів.

  У минулому році за сумлінну працю на залізничному транспорті нагороджено державними, галузевими та дорожніми нагородами 440 працівників регіональної філії ПЗЗ.

  Уряд нагородив трьох працівників філії, у т. ч.: оголошено подяку Прем'єр­міністра України трьом залізничникам; оголошено подяку Міністерства інфраструктури України одному залізничнику.

  Трудові досягнення філії «Південно-Західна залізниця» у 2016 р. також були відзначені керівництвом ПАТ «Українська залізниця» – нагороджено 297 працівників філії.

  За високі досягнення у праці, професіоналізм, належне ставлення до своїх посадових обов’язків та вагомий внесок у розвиток залізничного транспорту, а також з нагоди державних та професійних свят керівництвом філії «Південно-Західна залізниця» у 2016 р. відзначено 123 працівники.

  Висловлюємо колективу регіональної філії «Південно-Західна залізниця» велику вдячність за сумлінну працю та бажаємо в 2017 р. досягти успіхів та вагомих результатів у виконанні завдань, поставлених керівництвом ПАТ «Укрзалізниця».

  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05