РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 33 (12 вересня 2008) 

 • Наші інтерв’ю. З турботою. І про завтрашній день


  Фото Михайла Рекунова

  Вже майже два роки на Південно-Західній залізниці функціонує автоматизована система управління (АСУ) «Кадри». Її впровадження передбачало проведення постійного моніторингу баз даних підрозділів залізниці в частині дотримання вимог чинного законодавства та ведення штатно-посадового розміщення. Про те, як працює АСУ «Кадри» на столичній магістралі, - бесіда заступника начальника залізниці з кадрів та соціальних питань Івана СОЛОВ’Я з кореспондентом газети «Рабочее слово».

  - Іване Миколайовичу, розкажіть, будь ласка, що являє собою автоматизована система управління «Кадри» і як вона працює в підрозділах залізниці?

  - Впровадження АСУ «Кадри» - це перехід на більш сучасний рівень роботи щодо кадрових питань: від прийняття працівника на роботу, просування його по службі, заохочення, стягнення і так далі. Це - перехід від ручного оформлення всієї кадрової документації до роботи в автоматизованому режимі. Вона дозволяє підняти роботу на більш якісний рівень. Працівники підрозділів про-

  йшли курси підвищення кваліфікації. Крім того, на місця систематично виїжджають працівники служби кадрів навчальних закладів та соціальних питань, проводять консультації, роз’яснення. Допомога надається і в телефонному режимі.

  - Нещодавно робота автоматизованої системи управління кадрами залізниць України, в тому числі і Південно-Західної, перевірялася спеціалістами головного управління кадрової та соціальної політики Укрзалізниці. Що показала ця перевірка?

  - На нашій залізниці вибірково було перевірено 37 підприємств. За результатами цієї перевірки було складено відповідні акти, згідно з якими можна зробити висновки, що ми працюємо не гірше, ніж на інших залізницях. Зауваження, звичайно, були, але те, на що нам вказано, спонукає колективи працювати краще. Помилки допускаються типові. Та найбільше потрібно наголосити на тому, що відомості про кадрові зміни, які відбуваються на підприємствах, працівники відділів із організації й нормування праці до бази даних вносять несвоєчасно або не вносять їх взагалі.

  Одним із найголовніших напрямків роботи системи є ведення штатно-посадового розміщення. Не завжди обґрунтованим, підтвердженим відповідними переліками буває внесення змін до штатних розписів. А це тягне за собою невідповідність посадового розміщення працюючих до існуючих штатних розписів, несвоєчасність переведення на інші посади працівників тощо. Це призводить до унеможливлення проведення штатної дисципліни у повній мірі. У цьому році, наприклад, важко було працювати з вагонною дільницею станції Київ-Пасажирський. У зв’язку з введенням у літній графік руху додаткових поїздів для перевезення пасажирів кількість провідників у травні, червні та липні була різною. Тому ці зміни у штатному розписі необхідно відслідковувати завчасно та доводити їх до керівництва.

  Було також виявлено, що інформація, яка надходить з підрозділів залізниці про наявність вакантних посад, не завжди відповідає дійсності. При перевірці достовірності даної інформації було встановлено, що відомості про велику кількість вакантних посад з невідомих причин до служби кадрів не надаються, у зв’язку з чим визначити дійсну наявність вакантних посад майже неможливо.

  - А з чим це пов’язано?

  - Наказами керівників залізниці у підрозділах, на підприємствах відповідальними за ведення штатно-посадового розміщення в базі даних АСУ «Кадри» призначено працівників із відділів організації та нормування праці. Та, на жаль, цю роботу часто виконують працівники відділів кадрів. Як, наприклад, у Шепетівській дистанції колії, на вокзалі станції Київ-Пасажирський та інших. А в Бахмацькій дистанції сигналізації та зв’язку, дистанції захисних лісонасаджень, вагонному депо Бахмач робочі місця трудовиків взагалі не підключені до локальної мережі АСУ «Кадри», і вони працюють безпосередньо на робочих місцях кадровиків. Трапляється, що й їхню роботу виконують працівники відділу кадрів. Однак, специфіка роботи кадровиків і трудовиків має суттєві відмінності. Працівники відділів організації праці досконало знають структуру підрозділів, скажімо, колійної бригади, відділка, дільниці. Отже, в їхній компетенції також і штатний розпис, і посадові оклади, які, до речі, останнім часом доволі часто змінюються. Тому кадрові працівники не повинні працювати за трудовиків, бо виходить, що останні врешті-решт їдять чужий хліб.

  І взагалі, щоб в автоматизованому режимі чітко відстежувались всі кадрові питання, на кожного працівника повинні бути правильно занесені дані, починаючи з введення в систему наказу про призначення його на роботу. Потім заноситься все нова й нова інформація: про підвищення кваліфікації, освіти, переведення на іншу посаду, про заохочення, адміністративні стягнення тощо. Коли всі ці зміни вчасно заносяться до бази даних, тоді в автоматизованому режимі видається, наприклад, наказ про відпустку, чергову або навчальну тощо. Але це за умови, повторюю, коли база даних поповнюється систематично. Якщо ж цього не робити, то всі операції будуть виконуватись знову ж таки в ручному, тобто паперовому, режимі, та не у повному обсязі.

  - Наведені приклади свідчать, що керівники не всіх підрозділів змогли належним чином організувати роботу з обслуговування автоматизованої системи або, можливо, не всі відповідальні за роботу АСУ «Кадри» не так досконало володіють навичками роботи з персональним комп’ютером?

  - На деяких підприємствах, на жаль, зустрічається і перше, й друге. І, головним чином, це пов’язано з тим, що всі кадрові питання сьогодні вирішуються на місцях. Прийом на роботу колійника чи інженера не потрібно погоджувати зі службою кадрів або галузевою службою так, як це було раніше. Це - прерогатива керівника підприємства, і він несе персональну відповідальність за якісний добір кадрів. Якщо ж говорити конкретно про працівника, який відповідає за обслуговування системи, то він, безперечно, повинен досконало знати роботу на персональному комп’ютері. І ці його якості повинні перевірятися на тих підприємствах та в підрозділах, куди його приймають на роботу, або він там уже працює. Але треба визнати, що трапляються поодинокі явища, коли працівники, які за штатним розписом обслуговують АСУ «Кадри», не володіють елементарними навичками роботи на комп’ютері. Такі випадки, до речі, трапляються й при працевлаштуванні в апарат управління залізниці. Перше, про що запитують майбутнього працівника, чи володіє він комп’ютером. Претендент на посаду часом гарно розповідає, як він добре знає ПК, а як попросиш його сісти й зробити якісь елементарні операції, то виявляється, що він навіть не може його включити.

  - Але ж сьогодні в кожному навчальному закладі, навіть у середній школі, існують комп’ютеризовані класи, бо саме життя цього вимагає. Тому, якщо людина, влаштовуючись на роботу, не вміє користуватися комп’ютером, то це можна вважати її власними проблемами?

  - Певною мірою, так. Однак, якщо говоримо про наші підприємства, то ми розглядаємо ці питання не так категорично. Якщо, скажімо, фахівець добре знає свою справу, має певний досвід роботи з організації й нормування праці і прагне вдосконалювати свої знання, він направляється на курси підвищення кваліфікації. Південно-Західна залізниця співпрацює з Харківським інститутом інформаційних технологій і за певним графіком направляє туди своїх працівників.

  - У цьому учбовому закладі підвищують свою кваліфікацію, напевне, працівники різних відділів?

  - Звичайно, зокрема працівники відділів кадрів. До того ж, працівники відділу кадрів служби кадрів, навчальних закладів та соціальних питань залізниці при здійсненні моніторингу бази даних АСУ «Кадри» дуже ретельно працюють із кадровиками підприємств та підрозділів, вказуючи на ті чи інші недоліки. Та трапляється, що й при повторних перевірках на деяких підприємствах доводиться робити знову такі самі зауваження. Наприклад, у Жмеринській дирекції залізничних перевезень у наказах про прийом на роботу поряд із підставою заноситься інформація про ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку. Це не таке вже й велике порушення, однак, згідно з нормативними документами, такий запис рекомендується робити на зворотному боці. Або в Жмеринській дистанції колії в наказах про переведення на іншу роботу в рядок «умови праці» додатково вноситься відсоток доплати за шкідливість, що не передбачено типовою формою. У наказах трапляються також поодинокі випадки фіксування некоректних дат про відпустки.

  - За якими ще, крім названих напрямків, працює АСУ «Кадри» і чи на повну потужність вони використовуються?

  - Система має чимало додаткових можливостей, але не всі підрозділи ними користуються. Так, Хмельницька вагонна дільниця та локомотивне депо Гречани не використовують у роботі програму «Звіти в центр зайнятості». Ніжинська дистанція колії, Ніжинська дистанція сигналізації й зв’язку, Бахмацька дистанція захисних лісонасаджень не користуються програмою «Динамічні звіти».

  - Отже, в подальшому освоєнні автоматизованої системи є над чим працювати?

  - Недоліки, звичайно, є. Однак, враховуючи, що справа, можна вважати, нова, докладаємо зусиль для її повного освоєння і повного використання.

  Як підняти престиж професії

  - Іване Миколайовичу, ми розмовляли про роботу з кадрами сьогоднішнього дня. Але ж відомо, що у всі часи досвідчені працівники турбувалися про гідну молоду зміну. Враховуючи нинішній, не зовсім втішний, демографічний стан в Україні в цілому, хотілося б зазирнути трохи у віддалене майбутнє з тим, щоб спрогнозувати, хто прийде на залізничний транспорт через 10-15 років.

  - Уже декілька десятків років юні, в буквальному розумінні слова, залізничники виховуються на Дитячій Південно-Західній залізниці у Києві. Із цього дитячого резерву вийшло чимало машиністів, їхніх помічників, колійників, фахівців інших спеціальностей. Сьогодні ми намагаємось активізувати роботу цієї школи - надійного резерву залізничників. Ми прагнемо використовувати найрізноманітніші методи і форми виховання патріотів-залізничників, і для цього у нас є всі умови. Узяти хоч би той факт, що Київська дитяча залізниця розташована в зоні живописного Сирецького парку. Її протяжність 2,7 км. Тут функціонує два вагони, паровози, тепловоз. Протягом всього літа рух обслуговують залізничники-школярі. Свої знання їм передають досвідчені фахівці залізничного транспорту.

  Однак нас турбує той факт, що, коли проаналізувати статистику щодо вступу до галузевих навчальних закладів у цьому році, то побачимо не дуже втішну картину: у числі студентів вихованців Дитячої столичної магістралі дуже мало. Це при тому, що впродовж багатьох десятиліть існувала традиція, що діти залізничників, як правило, ставали залізничниками. Тому сьогодні хочеться звернутися до колективів підрозділів залізничного транспорту, розташованих у межах Боярки, Дарниці, Броварів та інших приміських регіонах, у вихідні дні приїжджати до Сирецького парку зі своїми дітьми, школярами й до-

  шкільнятами. Щоб вони вже з раннього дитинства проймалися духом, як я вже казав, залізничного патріотизму. Щоб їм хотілося продовжувати справу своїх батьків. У вересні на Дитячій залізниці буде проведено день відкритих дверей, де викладачі й вихователі гуртків різного профілю розповідатимуть школярам про залізничний транспорт. А у жовтні в цих гуртках уже розпочнеться новий навчальний рік.

  - Йдеться, власне, про те, щоб всіляко піднімати престиж професії?

  - Це обов’язково потрібно робити. Для цього ми розглядаємо ще й такий аспект. Уже погоджено з Дорпрофсожем, що у вересні-жовтні поточного року в підрозділах серед дітей залізничників ми проведемо низку конкурсів. Серед них - конкурс творів на тему «Моя залізнична родина: від діда - до батька, від батька - до сина», конкурс віршів на залізничну тему. Сьогодні вже створено конкурсну комісію, яка визначатиме кращі роботи в декількох номінаціях, враховуючи не лише розкриття теми, але й творчі та художні здібності учасників. Їхні твори та вірші публікуватимуться в газеті «Рабочее слово». І, звичайно ж, переможців буде нагороджено цінними подарунками. На День залізничника дітей запросимо до управління залізниці разом із батьками, в урочистій обстановці оголосимо про результати конкурсу, вручимо подарунки. А у березні 2009 р. також разом з Дорпрофсожем плануємо провести конкурс дитячого малюнка на тему «Я малюю залізницю».

  Кадрова і соціальна сфери - це як та зернинка, кинута у благодатний грунт. А коли вона проросте, то її треба плекати, щоб цей росточок з часом розцвів буйним квітом залізничної професії. Кадри, котрі прийдуть до нас завтра, необхідно формувати вже сьогодні.

  - Дякую за бесіду.

  Інтерв’ю провела Ганна БОГОВІС
  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05