РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 29 (1 серпня 2014) 

 • Визначено основні кроки

  Наприкінці минулого тижня заступник начальника залізниці Сергій ГОРІЛЕЙ провів нараду з керівниками підрозділів залізниці з питань реформування галузі та організації виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. №200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - Постанова).

  На нараді були висвітлені основні питання щодо передумов розробки Державної цільової програми реформування залізничного транспорту України, шляхів та способів розв’язання проблем, законодавчого забезпечення реформ та Плану основних заходів з організації виконання Постанови.

  Передумовою для розробки Концепції та Державної цільової програми реформування залізничного транспорту України стали такі проблеми галузі, як знос основних фондів, неефективна організаційна модель управління, відсутність юридичного оформлення єдиного залізничного комплексу України, перехресне субсидування витрат на пасажирські перевезення за рахунок доходів від вантажних перевезень. Крім того, монопольне становище в усіх сегментах залізничних перевезень стримує розвиток конкуренції і унеможливлює надходження приватних інвестицій, що спричиняє наростаюче відставання у розвитку залізничного транспорту від розвинених країн.

  З метою вирішення зазначених проблем у ході підготовки проекту програми реформ фахівцями Міністерства інфраструктури України та Укрзалізниці вивчався світовий досвід реформування у відповідній сфері. Спільно із залученими експертами та консультантами міжнародних консалтингових компаній було визначено основні шляхи і способи розв’язання проблем залізничного транспорту: поділ господарських функцій і функцій державного управління, формування єдиного майнового комплексу, реорганізація територіально-функціональної структури управління у вертикально-інтегровану, розподіл фінансових потоків за видами діяльності, збільшення інвестицій та впровадження інноваційної моделі розвитку, удосконалення системи регулювання тарифів на послуги залізничного транспорту, ліквідація перехресного субсидування та проведення ефективної соціальної політики.

  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. №200 стала ключовим імпульсом старту реформ і опрацювання Плану основних заходів з утворення ПАТ «Українська залізниця». Згідно з Постановою прийнято рішення про утворення Товариства, визначено джерела формування статутного капіталу, затверджено перелік підприємств, на базі яких утворюється Товариство, визначено особливості складання і затвердження актів оцінки майна та окреслено питання створення робочих комісій.

  На виконання Постанови розроблено нормативні та розпорядчі документи Міністерства інфраструктури України, Укрзалізниці та Залізниці, що регламентують порядок та терміни виконання основних заходів з реорганізації, склад комісій за трьома основними напрямками роботи, які будуть приймати колегіальні рішення щодо підготовки, погодження (непогодження) та передачі окремих документів до правонаступника. Наголошено було і на необхідності негайного вирішення окремих питань щодо організації роботи створених комісій та персональній відповідальності керівників підрозділів щодо своєчасності та якості виконання запланованих заходів.

  Особливу увагу присутніх на нараді було зосереджено на тому, що відповідно до р. ІІ. ст. 2 Закону України від 23.02.2012 р., №4442-VI «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» Товариство утворюється як публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття. Південно-Західна залізниця не ліквідується, а реорганізується шляхом злиття з іншими підприємствами залізничного транспорту загального користування. У статті 7 вищезазначеного закону зазначено, що Товариство повністю відповідає за зобов’язаннями, які передбачені Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками щодо підприємств залізничного транспорту, до укладення нової відповідної угоди. Трудові відносини працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств залізничного транспорту продовжуються з ПАТ «Укрзалізниця».

  Зміни в структурі залізниці та штатному розписі, які будуть обумовлені процесами реформування (виконанням Державної цільової програми реформування залізничного транспорту України, Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця») будуть відбуватися лише після прийняття окремої постанови КМУ про затвердження Статуту та організацію діяльності Товариства, тобто утворення ПАТ «Українська залізниця», затвердження положення про регіональну філію (Залізницю), призначення керівника філії та затвердження організаційної структури та штатного розпису філії. А тому всі занепокоєння працівників щодо скорочення у зв’язку з реформуванням галузі є передчасними. Сьогодні залізниця потребує консолідації вмінь, знань, навичок та зусиль всіх працівників магістралі для того, щоб у цей складний час забезпечити безпеку руху, якісне і своєчасне перевезення пасажирів та вантажів, розвиток системи транспортних послуг.

  Олена МЕЛЬНИКОВА, начальник відділу з реформування
  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05