РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 8 (21 лютого 2014) 

 • Орест Михайлович ЛОГОШНЯК, голова Дорпрофсожу Південно-Західної залізниці: «Соціальний захист спілчан - понад усе!»

  Звіт Дорожнього комітету профспілки Південно-Західної залізниці про виконання у 2013 р. зобов’язань Колективного договору залізниці на 2001 - 2005 рр., пролонгованого на 2006 - 2015 рр.

  Колективний договір ДТГО «Південно-Західна залізниця» як чинний акт соціального партнерства успішно діє протягом 13 років. Договір визначає узгоджені позиції та дії сторін, спрямовані на забезпечення прав і гарантій працівників залізниці, які розповсюджуються на залізничників різних категорій. На забезпечення пільг і гарантій, внесених у колективний договір залізниці, в минулому році витрачено 1,06 мрд. грн., що на 112,0 млн. грн. більше, ніж у 2012 р.

  Представлення інтересів усіх членів трудового колективу залізниці у відносинах з адміністрацією було у 2013 р. і залишається надалі головним напрямком роботи дорожнього комітету профспілки залізничників і транспортних будівельників (Дорпрофсож) як сторони колективно-договірних відносин.

  Слід визнати, що договір забезпечив у 2013 р. нормальний морально-психологічний клімат у трудовому колективі залізниці, сприяв організації роботи з безперебійного функціонування залізниці, задоволенню потреб економіки України в залізничних перевезеннях.

  У той же час виконання сторонами зобов’язань щодо колективного договору здійснювалось в умовах зниження обсягів роботи. З незалежних від працівників причин на залізниці не було виконано основні показники роботи як відносно плану, так і до рівня минулого року.

  Усвідомлюючи такий стан виробництва, працівники спрямовували свої дії на виконання виробничих завдань, підвищення ефективності та якості своєї праці, дотримання трудової дисципліни, раціонального використання матеріальних ресурсів. Таке ставлення до роботи дозволило залізниці виконати планові завдання майже з усіх технічних показників використання рухомого складу, а це свідчить, що працівники залізниці в цілому виконали свої зобов’язання щодо розділу колдоговору «Трудові відносини».

  У звітному періоді з метою розширення соціально-економічних гарантій працівників сторонами колективного договору двічі внесено доповнення в діючі норми, а також тричі видано відповідні тлумачення щодо практичного застосування норм договору. Трудові колективи постійно отримували від правових інспекторів праці Дорпрофсожу, профспілкових комітетів консультативну допомогу з питань реалізації пільг і гарантій, передбачених колективним договором. Працівникам залізниці надано 3300 консультацій з питань трудового законодавства та колективного договору. Надавались роз’яснення з цих питань і представникам адміністрації галузевих служб, фахівцям з питань кадрів, праці і заробітної плати, фінансів та економіки. Це дозволило попередити можливі порушення відносно працівників норм законодавства та колективного договору, що в свою чергу позитивно відзначилося на виробничому процесі.

  Для підвищення рівня інформованості трудових колективів профспілкові комітети із залученням правової інспекції праці організували проведення на станціях, залізничних вузлах і в структурних підрозділах 40 заходів під назвою «День трудового права», в яких взяли участь понад 2 тис. працівників. Вони супроводжувались лекціями і бесідами з питань законодавства про працю, роз’ясненням норм колективного договору та сприяли підвищенню правових знань працівників залізниці та зменшенню кількості випадків порушень їхніх трудових прав з боку посадових осіб. Виконуючи свої зобов’язання щодо колективного договору, Дорпрофсож здійснював громадський контроль за виконанням адміністрацією зобов’язань з питань оплати робочого часу, надання відпочинку, створення безпечних і безаварійних умов праці, надання соціально-економічних пільг і гарантій усім категоріям залізничників. При цьому Дорпрофсож постійно керувався нормами законодавства про працю.

  Правова інспекція праці як дієвий інструмент Дорпрофсожу в питанні професійної правової підтримки діяльності профспілкових комітетів підрозділів у тісній співпраці з відповідними службами залізниці виконувала повноваження щодо захисту трудових прав працівників.

  У підрозділах залізниці інспекторами праці здійснено 139 перевірок, при цьому виявлено 1060 випадків порушень законодавства. На вимогу правових інспекторів було скасовано 121 наказ про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності, виданих із порушеннями законодавства про працю. На вимогу інспекції праці за порушення трудових прав працівників до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 8 посадових осіб. У цілому на вимогу правової інспекції праці Дорпрофсожу роботодавцями повернуто працівникам безпідставно утриманих або недоплачених коштів на загальну суму понад 5,6 млн. грн.

  Дорпрофсож, територіальні комітети і комітети профспілки первинних профспілкових організацій протягом року відслідковували стан справ із дотримання адміністрацією прав залізничників. Було підготовлено та розглянуто з прийняттям відповідних рішень 67 питань.

  Поряд з іншими було приділено увагу таким темам:

  • про погодження для локомотивних бригад господарства приміських, пасажирських та вантажних перевезень залізниці норм допоміжного часу, переліку подовжених дільниць та дільниць, де застосовується безперервна робота понад встановлену норму та підвищуються годинні тарифні ставки;

  • про дотримання законодавства про працю при організації оплати праці в підрозділах колійного господарства залізниці;

  • про дотримання норм законодавства про працю та колективного договору при проведенні на залізниці змін в організації виробництва і праці на стадії формування виробничої структури акціонерного товариства.

  Рішення щодо результатів розгляду стану справ із вказаних питань направлено для реагування відповідним керівникам.

  Крім того на засіданні президії Дорпрофсожу було розглянуто звіти правової інспекції праці про підсумки роботи за 2012 р. і перше півріччя 2013 р.

  Дорпрофсож, профкоми на місцях постійно контролювали процес дотримання адміністрацією трудових прав працівників при проведенні оптимізації виробництва та управління залізницею, підготовчих заходів щодо акціонування залізничної галузі. Спільно із представниками адміністрації в цьому напрямку було проведено відповідну роботу в зв’язку з реорганізацією відокремленого підрозділу Жмеринський будівельно-монтажний поїзд №649, підготовкою до перепідпорядкування ремонтних вагонних депо Козятин і Шепетівка - УДЦТС Ліски, а також депо Жмеринка - Стрийському вагоноремонтному заводу та інше.

  Оплата праці працівників залізниці здійснювалась відповідно до розділу III колективного договору залізниці згідно з Положенням про умови оплати праці працівників залізничного транспорту України, яке є невід’ємною частиною колективного договору залізниці.

  Заробітна плата впродовж звітного періоду адміністрацією залізниці виплачувалась стабільно. Однак мали місце випадки невиплати матеріальної допомоги на оздоровлення, не завжди дотримувався встановлений відповідно до законодавства порядок виплати зарплати за дні знаходження у відпустці. Такі порушення були допущені в галузевих службах колії, сигналізації та зв’язку, будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд, Київській дирекції залізничних перевезень.

  У звітному періоді з 1 червня та 1 серпня було проведено підвищення тарифних ставок та посадових окладів у цілому на 10,25%. Фактично середньомісячна заробітна плата в порівнянні з 2012 р. зросла на 7,1% і склала 4106,3 грн. В той же час у підрозділах галузевої служби електропостачання середня заробітна плата зросла тільки на 2,8% і становила 4328,6 грн., у підрозділах галузевої служби колії - на 4,3% і досягла 4025,4 грн.

  У порівнянні з рівнем середньої зарплати по залізницях України середньомісячна заробітна плата працівників Південно-Західної залізниці в 2013 р. вища на 134,5 грн. (3,4%).

  За окремими основними професіями середньомісячна заробітна плата нижча від середньої по залізницях, у тому числі: у провідників пасажирських вагонів - на 208,8 грн., майстрів мостових та тунельних - на 185,1 грн., електромонтерів зв’язку - на 222,5 грн., машиністів локомотивних бригад моторвагонного складу - на 416,4 грн.

  Питома вага основної заробітної плати у минулому році склала 51,9%, що на 1,5% вище рівня 2012 р. Питома вага додаткової заробітної плати склала 39,8%, інші заохочувальні та компенсаційні виплати - 8,3%.

  По залізниці розмір премії за виконання основних показників роботи в середньому за місяць склав 14,3% відносно основної заробітної плати, що на 4,4% нижче рівня 2012 р. А в Жмеринській дирекції залізничних перевезень цей показник значно нижче від середнього по залізниці і складає 5,3%, у Київській дирекції залізничних перевезень - 10,9%, у галузевій службі сигналізації та зв’язку - 11%, у Козятинській дирекції залізничних перевезень - 11,9%, у галузевій службі вагонного господарства - 12,1%.

  Зниження розмірів премії працівникам при виконанні і перевиконанні ними основних показників роботи нівелює мотиваційну складову цього виду додаткової заробітної плати.

  При середньомісячній нормі робочого часу 167,6 год. фактично одним працівником відпрацьовано 137,35 год., що на 2,0 год. менше в середньому за місяць, ніж у 2012 р.

  Мають місце випадки порушення окремими керівниками структурних підрозділів норм трудового законодавства, галузевої угоди та колективних договорів.

  У 2013 р. керівники підрозділів залізниці у 10 випадках не виконали подань від правової інспекції, а саме:

  - вагонне депо Дарниця, вагонна дільниця ст. Київ-Пасажирський (двічі), Київська дирекція залізничних перевезень, Київське будівельно-монтажне експлуатаційне управління;

  - експлуатаційне вагонне депо Жмеринка, станція Вінниця;

  - Бахмацька дистанція сигналізації та зв’язку, Конотопська дистанція електропостачання, Конотопське будівельно-монтажне експлуатаційне управління №5. Такі факти свідчать про порушення з боку представників адміністрації норми п. 9.8 колдоговору щодо визнання правової інспекції праці Дорпрофсожу.

  У звітному періоді підрозділи залізниці перебували під постійною увагою з боку дорожнього комітету профспілки, технічної інспекції праці Дорпрофсожу щодо виконання зобов’язань дорожнього колективного договору, а саме розділу «Поліпшення умов і охорони праці». У 2013 р. на вирішення проблем з охорони праці та покращення умов праці і побуту залізничників витрачено 66,3 млн. грн. В середньому на одного працівника витрати з охорони праці склали 1122 грн., що на 1,35% більше, ніж у 2012 р. В той же час значно нижче середнього рівня ці витрати мають місце в Інформаційно-обчислювальному центрі - 350,3 грн., Жмеринській дирекції залізничних перевезень - 377,7 грн., Київській дирекції залізничних перевезень - 445 грн., Коростенській дирекції залізничних перевезень - 452,8 грн.

  Технічна інспекція праці Дорпрофсожу і представники профспілкових організацій підприємств і підрозділів з охорони праці брали участь у підготовці та проведенні оглядів стану охорони праці на виробництві. За їх поданнями проводились засідання профкомів, де давалась оцінка ефективності від проведення цієї роботи. Протягом року технічною інспекцією праці разом із представниками профкомів з охорони праці проведено 134 перевірки стану охорони праці на виробництві, в ході яких виявлено 412 випадків порушення нормативних актів з охорони праці. За результатами перевірок керівництвам підрозділів направлено 67 подань, в 15-ти випадках призупинялась робота машин та механізмів, у тому числі: на Київському заводі залізобетонних конструкцій, у мостопоїзді №36, Колійній машинній станції №119, вагонному депо ст. Дарниця. За результатами проведених перевірок технічною інспекцією праці виявлено факти недоплати працівникам Козятинської і Конотопської дистанцій електропостачання за роботу у важких і шкідливих умовах праці.

  На засіданнях профкомів, теркомів та президії Дорпрофсожу розглянуто 38 питань з охорони праці.

  У період підбиття підсумків виконання колективних договорів на підприємствах та у підрозділах залізниці технічна інспекція праці брала активну участь у підготовці загальних зборів та конференцій трудових колективів із цих питань.

  У профспілкових організаціях Дорпрофсожу продовжує діяти система страхування членів профспілки залізничників і транспортних будівельників від нещасних випадків, пов’язаних із виробництвом. Загалом у минулому році за 7-ми страховими випадками виплачено 28,5 тис. грн.

  Технічна інспекція праці брала участь у заходах щодо проведення 28 квітня 2013 р. «Всесвітнього дня охорони праці». Головну увагу при проведенні цих заходів було зосереджено на створенні безпечних умов праці, забезпеченні працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, атестацію робочих місць і так далі.

  У 2013 р. організовано навчання голів профспілкових комітетів з питань охорони праці та видано посвідчення на право участі у перевірці стану охорони праці та участі у розслідуванні причин нещасних випадків на виробництві.

  Дорпрофсож у звітному періоді проводив роботу щодо розширення можливостей по оздоровленню працівників залізниці та забезпечення гарантованого рівня медичної допомоги працюючим та ветеранам залізничного транспорту, всебічно підтримував розвиток фізичної культури та спорту у підрозділах залізничного транспорту, пропаганду здорового способу життя.

  У 2013 р. за путівками профспілкових комітетів було направлено у санаторії, на бази відпочинку та пансіонати 14192 працівники та ветерани залізниці, а також члени їхніх сімей.

  Суттєву роль у вирішенні питань збереження здоров’я та профілактики захворювань серед працівників залізниці відіграє санаторій МЦРЗ «Хмільник», в якому за 2013 р. на пільгових умовах пролікувалося 2465 залізничників та ветеранів. Окрім того за кошти профспілки придбано 1006 путівок на санаторно-курортне лікування в санаторіях Трускавця, Моршина, Кончі-Заспи та Закарпаття.

  За ініціативи керівництва пансіонату «Променистий», починаючи з 2012 р., збільшено кількість заїздів для працівників залізниці та членів їхніх сімей, а також пенсіонерів залізничників до оздоровниці на Чорному морі в м. Євпаторія, де протягом оздоровчого сезону 2013 р., що проходив з квітня по грудень включно, мали можливість покращити своє здоров’я 5195 залізничників та членів їхніх сімей, а також 2800 пенсіонерів залізничного транспорту. Це перевищує показники попередніх років. Завдяки фінансовій підтримці з боку керівництва залізниці протягом усього року проводилися заїзди для ветеранів залізниці до санаторію - Центру медичної реабілітації залізничників на курорті «Хмільник», де оздоровлено 330 ветеранів та до лінійної лікарні Клубівка, де пройшли курс реабілітації та лікування 285 пенсіонерів залізниці. Загальна чисельність оздоровлених у 2013 р. ветеранів становить 3775 чоловік.

  Вже протягом багатьох років виконується соціальна програма медичного страхування залізничників та пенсіонерів залізничного транспорту, що дозволило в умовах недофінансування з державного бюджету додатково залучити у 2013 р. для потреб медичних закладів 45,5 млн. грн. і забезпечити збереження мережі відомчих медичних закладів, а також на належному рівні надавати стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу.

  Впродовж літнього оздоровчого сезону успішно працювали бази відпочинку підрозділів залізниці: «Остер», «Пролісок», «Лісна» та інші, де щороку оздоровлюється майже 1,5 тис. залізничників. Збережено мережу дитячих оздоровчих таборів на Жмеринській і Конотопській дирекціях та у м. Євпаторія ДОТ «Променистий», в яких у 2013 р. відпочили 3547 дітей залізничників. У тому числі в дитячому оздоровчому таборі «Променистий» оздоровлено 1759 дітей, у дитячих оздоровчих таборах: «Дубки» - 810 дітей, «Зорька» - 963 дитини. Територіальні комітети профспілки за власні кошти оздоровили в дитячих оздоровчих таборах Закарпаття та Криму 596 дітей. Загальна кількість дітей працівників залізниці, які отримали путівки до дитячих оздоровчих таборів, а також відпочивали разом із батьками за сімейними путівками, за літній сезон 2013 р. за рахунок коштів залізниці, фонду соціального страхування та коштів профспілкових організацій Дорпрофсожу становила 5169 дітей.

  Для проведення новорічних та різдвяних свят згідно із спільною постановою керівництва залізниці і Дорпрофсожу було придбано 31,4 тис. новорічних подарунків. На новорічних дитячих святах у театральних закладах Києва побувало 7 тис. дітей залізничників. Завдяки діючій нормі дорожнього колективного договору перевезення дітей на святкові заходи було здійснено безкоштовно. Профспілковими працівниками і активом дорожньої профорганізації було проведено роботу із супроводження дітей на новорічні вистави до Києва та у зворотному напрямку.

  Протягом 2013 р. Дорпрофсож спільно з адміністрацією брав активну участь у підготовці та проведенні спортивних змагань серед трудових колективів залізниці з різних видів спорту. За звітний період проведено ювілейну - ХV Спартакіаду Південно-Західної залізниці.

  За підтримки керівництва та Дорпрофсожу Південно-Західної залізниці щорічно проводилися турніри серед працівників залізниці з шахів, настільного тенісу, міні-футболу, більярду та волейболу. Проведено турнір з футболу серед кращих футбольних команд підрозділів залізниці на Кубок начальника залізниці, в якому взяли участь 50 футбольних команд з усіх куточків Південно-Західної залізниці.

  Кращі спортсмени-залізничники входили до складу збірної команди профспілки залізничників і транспортних будівельників України та брали участь у змаганнях серед профспілкових спортивних товариств України.

  Спортивним клубом залізниці «Локомотив» проводилась робота щодо розвитку дитячо-юнацького спорту. За участі спортивного клубу залізниці - ДФСК «Локомотив» було проведено низку спортивно-масових заходів різного рівня - від регіонального до національного значення.

  Завдяки спільним зусиллям з боку керівників підрозділів та профспілкового активу збережено мережу спортивних та тренажерних залів на вузлах залізниці, де в спортивних секціях постійно займається понад 6 тис. працівників. Завершено реконструкцію стадіону «Локомотив» у м. Києві, що дозволило покращити умови для занять фізичною культурою та спортом та провести спартакіаду серед спортивних колективів працівників залізниці у м. Києві.

  Дорпрофсож вважає, що вдосконалення соціально-економічних відносин між трудовим колективом і адміністрацією Південно-Західної залізниці, підвищення ефективності партнерства дозволять і надалі створювати на залізниці атмосферу порозуміння, взаємної відповідальності, недопущення соціальної напруги в трудових колективах, що сприятиме виконанню поставлених перед колективом завдань у перевезенні пасажирів та вантажів. Соціальний захист спілчан - понад усе!

  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05