РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 8 (21 лютого 2014) 

 • Олексій Мефодійович КРИВОПІШИН, начальник Південно-Західної залізниці: «Усі виробничі резерви варто спрямовувати на користь спільної праці у майбутньому!»

  Звіт адміністрації Південно-Західної залізниці щодо підсумків фінансово-господарської діяльності за 2013 рік

  Працюючи в умовах поетапного реформування галузі, столична магістраль дотримується прийнятих на себе та закріплених колективним договором зобов’язань, забезпечуючи при цьому високий рівень безпеки руху.

  РОБОТА ЗАЛІЗНИЦІ

  Обсяги відправлення вантажів за 2013 р. залізниця виконала на 102,7% до річного плану, до рівня минулого року виконання склало 103,1%.

  Породове навантаження згідно з плановими показниками виконано на 100,3%, перевиконання - 112 тис. тонн.

  Завдання із статичного навантаження на вагон виконали всі дирекції залізниці, що сприяло його збільшенню по залізниці на 7,1% до плану і склало 62,6 тонни на вагон.

  Враховуючи загальне падіння обсягів вантажообігу по Україні на 6,9% до запланованого, залізниця виконала цей показник на рівні 46723,9 млн. ткм, до плану складає 95,9% (- 1975,2 млн. ткм), до рівня минулого року зменшення склало 1,5% (- 693,5 млн. ткм). Вантажообіг до рівня минулого року виконаний з експорту.

  Обсяги перевезень вантажів у 2013 р. склали 117585 тис. тонн при плані 122881 тис. тонн, що на 4,3% нижче плану. До рівня минулого року зменшення склало 3,2 млн. тонн (на 2,7%).

  Знизились показники експлуатаційної роботи на 7,2% по вивантаженню вагонів проти рівня минулого року. В середньому за добу по залізниці вивантажувалось 1028 вагонів.

  Пасажирів перевезено 145970,5 тис. чол., що вище плану на 0,2%, до минулого року зменшення складає 0,3% (508,1 чол.).

  Пасажирообіг до планових показників залізницею виконано на 98,4%. Зменшення відбулося в усіх видах сполучень, крім приміського.

  У порівнянні з минулим роком пасажирообіг зменшився на 248,2 млн. пас.-км (на 1,5%), в тому числі у дальньому сполученні на 287,5 млн.пас.-км (на 2,7%), у приміському сполученні збільшення склало 39,2 млн.пас.-км (+0,7%).

  Населеність пасажирських поїздів складає 40,53 чоловік на вагон проти рівня 2012 р. - 39,56 чоловік - та при плані 39,7 чоловік.

  Рівень населеності на пасажирський вагон вище до плану на 2,1% (на 0,83 чол./ваг.) за рахунок її збільшення у далекому сполученні. Рівень населеності у приміському вагоні досяг планового рівня.

  До рівня 2012 р. населеність на пасажирський вагон вище на 2,4% (на 0,97 чол./ваг.), при цьому у далекому сполученні вона збільшилась на 2,3% (+0,72 чол./ваг.), у приміському сполученні залишилась на рівні.

  Обсяг приведеної продукції залізницею за 2013 р. складає 69132,7 млн. прив. ткм при плані 72394 млн.прив.ткм. Виконання складає 95,5%. До рівня минулого року обсяг приведеної продукції зменшено на 1876,4 млн.прив.ткм (2,6%).

  За звітний період по залізниці прослідувало 207278 вантажних поїздів, що менше минулого року на 13861 поїзд.

  Відправлено вантажних поїздів за розкладом - 100%, прослідування вантажних поїздів за розкладом склало 99,5%.

  Відправлення пасажирських поїздів за розкладом - 99%, прослідування пасажирських поїздів - 98,3%.

  ОПЛАТА ПРАЦІ, РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

  Протягом 2013 р. адміністрація дотримувалась пріоритетності направлення коштів на оплату праці порівняно з іншими платежами. Виплата заробітної плати проводилась у терміни, що обумовлені у колективному договорі залізниці. Випадків заборгованості по заробітній платі не було.

  Оплата праці працівникам проводилась відповідно до «Положення про умови оплати праці працівників залізничного транспорту». Протягом року часові тарифні ставки та посадові оклади залізничників підвищувались двічі - з 1 червня та з 1 серпня - по п’ять відсотків щоразу. З 01.01.2014 р. часові тарифні ставки підвищено ще на п’ять відсотків.

  Середньомісячна заробітна плата працівників залізниці у 2013 р. склала 4106,3 грн. Серед залізниць України Південно-Західна залізниця зайняла перше місце по цьому показнику. Зростання середньомісячної зарплати у 2013 р. у порівнянні з 2012 р. (3832,3 грн.) склало 7,1%.

  Середньомісячна заробітна плата працівників залізниці у порівнянні з середньомісячною заробітною платою по Україні (3265 грн.) вище на 841,3 грн. або на 25,8%, у порівнянні з середньомісячною зарплатою працівників, зайнятих у сфері наземного транспорту (3163 грн.), вище на 943,3 грн. або на 29,8%.

  Виплату винагороди за підсумками роботи за 2012 р. - 13-а заробітна плата - було здійснено у квітні 2013 р. на суму 66,4 млн. грн.

  Відповідно до зобов’язань колдоговору протягом року проведено виплату доплат та надбавок працівникам, які визначені галузевою угодою та колективним договором, на загальну суму 206 млн. грн.

  За вислугу років виплачено понад 313 млн. грн., винагорода з нагоди ювілеїв працівників склала 13,8 млн. грн.

  У 2013 р. підрозділами залізниці допущено 441,5 тис. годин надурочної роботи, що на 140,6 тис. годин більше, ніж у 2012 р. Такі допущено у локомотивному господарстві (122,3 тис. год.), у господарстві приміських пасажирських перевезень (5,9 тис. год.), у пасажирському господарстві (310,4 тис. год.), у господарстві колії (2,5 тис. год.) та у господарстві перевезень (Козятинська дирекція залізничних перевезень) - 0,38 тис. год. Оплата за години надурочної роботи проводилась у подвійному розмірі, сума склала 14,4 млн. грн.

  Протягом року окремі працівники залізниці для виконання невідкладних, наперед непередбачених робіт, від негайного виконання яких залежала нормальна робота залізниці, залучалися до роботи у вихідні дні понад норму робочого часу. Тривалість таких робіт за рік склала 169,1 тис. годин, що на 396,6 тис. годин менше, ніж у 2012 р., оплата проводилась відповідно до діючого законодавства на суму 5,4 млн. грн.

  Протягом року допускались і непродуктивні витрати, які обліковано та оплачено згідно з законодавством. А саме:

  - години простою локомотивних бригад складають 144,3 тис. годин з оплатою в сумі 2590,0 тис. грн., тобто зменшилися до рівня 2012 р. на 13,4 тис. годин, на суму 43,7 тис. грн.

  - години перевідпочинків локомотивних бригад у пунктах звороту складають 589,6 тис. годин з оплатою 8376,9 тис. грн., що менше від показників минулого року на 11,2 тис. годин та на 1226,7 тис. грн.

  - години слідування пасажиром - 172,1 тис. годин, витрати - 2203,9 тис. грн., кількість годин зменшено до минулого року на 23,9 тис. год. при зменшенні витрат на 85,4 тис. грн.

  - години прямування до місця виконання робіт і в зворотному напрямку складають 249,7 тис. годин, сплачено 3630,4 тис. грн., що менше минулого року на 12,3 тис. годин, на 177,5 тис. грн.

  ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

  У 2013 р. на залізниці травмовано 14 працівників, у тому числі три зі смертельним наслідком (два - в груповому випадку).

  У порівнянні з 2012 р. стан з виробничим травматизмом покращився: в 2013 р. загальна кількість травмованих зменшилась на 5 осіб і склала 14 проти 19 осіб у 2012 р. Кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком залишилась на рівні минулого року - 2 випадки. Із 13 випадків 2013 р. з вини посадових осіб трапилось 4, ще 5 випадків трапились з вини самих потерпілих. Випадок групового травматизму по Чернігівській дистанції колії, що трапився із ремонтниками штучних споруд, де травмувалося 2 працівники, виник з вини самих потерпілих, у 2012 р. при груповому нещасному випадку травмувалося 4 працівники.

  Найгірший стан із виробничим травматизмом склався в службі локомотивного господарства, де трапилось три випадки з вини підприємства, та в службі колії, де трапилось два випадки виробничого травматизму, в тому числі груповий зі смертельним наслідком.

  Основною причиною виникнення нещасних випадків на залізниці в 2013 р. є недостатній контроль з боку керівників відокремлених підрозділів та галузевих служб. Це результат порушення трудової і виробничої дисципліни працівниками (невиконання вимог інструкцій з охорони праці). Найбільшою залишається частка нещасних випадків з причин порушення вимог інструкцій з охорони праці та посадових обов’язків - 7 випадків виробничого травматизму. Це свідчить про низький рівень дисципліни працівників, про незадовільний стан організаційної та профілактичної роботи, невиконання керівниками структурних підрозділів нормативів з особистої участі в роботі з питань охорони праці, про відсутність з їхнього боку належного контролю за діями керівників середньої ланки.

  Протягом 12 місяців у структурних підрозділах залізниці проведено понад 24,8 тис. перевірок з питань охорони праці, видано понад 2,6 тис. приписів, зупинялась робота 2254 механізмів.

  З метою покращення стану охорони праці, для попередження нещасних випадків на виробництві, усунення причин виробничого травматизму, створення безпечних умов праці, підвищення рівня знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів на залізниці розроблені «Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці на Південно-Західній залізниці на 2013 рік». Для їх виконання заплановано спрямувати 44,6 млн. грн., річні витрати на охорону праці склали 66,3 млн. грн., покращено умови праці 26722 працівникам, у тому числі 7699 жінкам. На попередження нещасних випадків внаслідок наїзду рухомого складу, падіння з висоти та ураження електрострумом витрачено 3,4 млн. грн., на усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих факторів - 21,6 млн. грн., на заходи щодо попередження профзахворюваності - 19,6 млн. грн.

  Впродовж 12 місяців притягнуто до відповідальності за порушення нормативних актів з охорони праці 480 працівників, у тому числі 245 посадових осіб, проведено позачергову перевірку знань 983 працівникам, 117 працівників було відсторонено від роботи.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  Мережа медичних закладів залізниці в 2013 р. не змінилась і представлена 17 медичними закладами: 2 дорожні лікарні в м. Києві, 4 відділкові, 6 вузлових, 2 лінійні, 2 вузлові поліклініки, дорожня станція переливання крові. Загальний ліжковий фонд лікарень налічує 1800 ліжок. У медичних закладах залізниці працює 4855 чол., з них - 841 лікар, 2082 медичних сестри. Лікувально-профілактичні заклади Південно-Західної залізниці забезпечують надання медичної допомоги майже 280 тисячам населення, з них - більш ніж 83 тис. працівників залізничного транспорту, 57 тис. пенсіонерів та майже 69 тис. членів родин залізничників.

  У 2013 р. залізницею медичним закладам виділено фінансову допомогу в розмірі 10,9 млн. грн., у т.ч.:

  - на медикаменти - 288 тис. грн.;

  - на харчування - 30 тис. грн.;

  - паливно-енергетичні ресурси та інше - 4,9 млн. грн.;

  - оплата послуг - 562,4 тис. грн.;

  - капітальні вкладення - 5,2 млн. грн. (обладнання, капітальний ремонт).

  РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ, ПІЛЬГ ТА КОМПЕНСАЦІЙ

  У 2013 р. освоєно 1 164,6 млн. грн. капітальних інвестицій, введено в експлуатацію основних фондів на суму 1 267,2 млн. грн.

  Повністю реконструйовано ст. Ніжин з облаштуванням платформ, виконано роботи на залізнично-автомобільному переході через р. Дніпро та відкрито рух по залізничній естакаді поблизу автостанції «Видубичі». Перегони Козятин - Кордишівка (8,9 км) та Дубов’язівка - Кошари (50 км) обладнані двобічним автоблокуванням.

  Для запобігання випадків безквиткового проїзду приміським транспортом продовжується впровадження турнікетних систем на станціях та зупиночних платформах. У 2013 р. задіяно 4 станції. Впроваджено касові апарати (РРО) на залізниці на загальну суму 2,4 млн. грн.

  Понад 40% капітальних інвестицій було направлено на модернізацію та оновлення основних фондів залізниці. За рік було модернізовано 91 км колії, відремонтовано (всіма видами ремонтів) - 524 км, модернізовано контактної мережі та пристроїв енергозабезпечення на суму 91,4 млн. грн., рухомого складу - на 756,4 млн. грн.

  Придбано основних засобів на суму 57,8 млн. грн., також виконано план з придбання інших необоротних нематеріальних активів.

  Проведено реконструкцію корпусів пансіонату «Світязянка» (м. Трускавець). Триває реконструкція спального корпусу №1 в МЦРЗ «Хмільник» з надбудовою 6-го поверху.

  Введено в експлуатацію другу чергу (45 квартир) 90-квартирного житлового будинку в м. Козятин. Продовжується будівництво житлового будинку в м. Коростень (ІІ черга) та розпочато будівництво 400-квартирного житлового будинку у м. Вишневе.

  У відомчих оздоровчих закладах, а саме: пансіонаті «Променистий» (м. Євпаторія), пансіонаті «Світязянка» (м. Трускавець), санаторії - Медичному центрі реабілітації залізничників (м. Хмільник) оздоровилось і відпочило 11180 залізничників.

  Успішно функціонують дитячі оздоровниці та пансіонати, де діти залізничників мають можливість щорічно оздоровитись, отримати запас бадьорості та настрою. У дитячих таборах відпочинку «Променистий», «Дубки», «Зорька» та відомчих оздоровчих закладах залізниці оздоровлено за літній сезон 2013 р. 4132 дітей залізничників.

  У дитячих таборах щорічно створюються безпечні умови для проживання та харчування дітлахів, забезпечується охорона їхнього життя і здоров’я, посилюється санітарно-гігієнічний та протиепідемічний нагляд. Проводяться культурно-масові та фізкультурно-спортивні заходи. Діти відвідують екскурсії визначними місцями, до акваріуму та дельфінарію, на розкопки древнього міста, на маяк, а також дивляться кінофільми у відеозалі та у літньому театрі, катаються на катері з метою огляду акваторії Чорного моря. Протягом усіх змін у таборах відпочинку працюють наступні гуртки: малювання, танцювальний, караоке, комп’ютерний.

  У 2013 р. пройшли підготовку та перепідготовку 1268 робітників, а підвищили кваліфікацію 4728 робітників, що на 37 % більше від запланованої кількості.

  Підвищили кваліфікацію 1101 керівник та фахівець залізниці, у тому числі 485 працівників на факультетах підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації та 616 працівників у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

  Комісією залізниці з розгляду питань про оплату підготовки фахівців для залізничного транспорту прийнято рішення здійснити оплату навчання у 2013 - 2014 навчальному році 9 чол. на суму 58,8 тис. грн.

  Відповідно до діючого Положення та з метою забезпечення соціального захисту залізничників та їхніх дітей, які бажають реалізувати своє право на отримання вищої освіти, працівникам залізниці надається безвідсоткова цільова позика на оплату навчання у вищих навчальних закладах. У 2013 р. надано позику 7 працівникам на загальну суму 57,1 тис. грн.

  У 2013 р. на залізниці створено 117 нових робочих місць.

  За сумлінну працю на залізничному транспорті протягом року нагороджено державними, галузевими та дорожніми нагородами 1075 чол., що складає 1,82 % від середньооблікової чисельності працюючих на Південно-Західній залізниці, у 2012 р. цей показник складав 1,41%.

  Державними нагородами у 2013 р. відзначено 5 працівників Південно-Західної залізниці.

  Уряд нагородив 23 працівники Південно-Західної залізниці, у т.ч.: Почесною грамотою Кабінету Міністрів України - 4 працівники залізниці, Подякою Кабінету Міністрів України - 1 працівника залізниці, Почесною грамотою Міністерства інфраструктури України - 8 чол., Подякою Міністерства інфраструктури України - 10 чол.

  Трудові досягнення працівників Південно-Західної залізниці були відзначені керівництвом Державної адміністрації залізничного транспорту України: 518 працівників залізниці нагороджено галузевими нагородами.

  За високі досягнення у праці, професіоналізм, належне ставлення до своїх посадових обов’язків та вагомий внесок у розвиток залізничного транспорту, а також із нагоди державних та професійних свят керівництво залізниці відзначило 527 працівників залізниці.

  За вагомий внесок громадських інспекторів у профілактичну роботу з безпеки руху поїздів та автотранспорту згідно із наказом начальника залізниці було нагороджено та заохочено 65 кращих громадських інспекторів залізниці.

  Для подальшого проведення заходів соціальної політики та підтримки досягнутого рівня соціальної захищеності працівників та членів їхніх сімей наше завдання - надалі розвивати прогресивні технології у транспортуванні вантажів, розвитку транзитного потенціалу нашої держави.

  Всі виробничі резерви варто спрямовувати на користь спільної праці у майбутньому.

  Бажаю всім працівникам залізниці успіхів у цих справах, здоров’я, добробуту, впевненості у завтрашньому дні!

  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05