РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 22 (7 червня 2013) 

 • ЗДЕШЕВЛЕННЯ вартості іпотечних КРЕДИТІВ для ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ доступним ЖИТЛОМ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ (ДАЛІ-ПОРЯДОК)

  Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (надалі - Київський іпотечний центр Фонду) інформує про дію програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов згідно із затвердженою постановою КМУ від 25.04.2012 р. №343 (надалі - Програма).

  Київський іпотечний центр Фонду на даний час проводить роботу по наданню кредитів громадянам, які на підставі статті 34 Житлового кодексу України РСР перебувають на квартирному обліку, громадянам, які забезпечені за місцем проживання, зареєстрованим в установленому порядку, житловою площею, що не перевищує 9 кв. метрів на одного члена сім’ї, або проживають (зареєстровані в установленому порядку) у гуртожитку, що підтверджується довідкою про склад сім’ї, виданою за місцем проживання.

  Громадянам, які виявили бажання стати учасниками або пройти комплексну консультацію від представника Київського іпотечного центру Фонду, представника банку та представника забудовника, слід звертатись за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса 2 А, корп. 3 (пов. 4) або за тел.: 249-36-93.

  Даний Порядок, затверджено згідно із Постановою Кабінету Міністрів України №343 від 25 квітня 2012 р. (із змінами та доповненнями), визначає механізм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини процентів за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання в об’єктах незавершеного будівництва або не реалізованого замовниками (управителями) в об’єктах, прийнятих в експлуатацію після 2007 р. житла.

  Перелік об’єктів, в яких можливо придбати житло (крім індивідуальних житлових будинків, замовниками будівництва яких є позичальники), визначається за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій міжвідомчою комісією, утвореною відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. за №140. При цьому, остаточне рішення про надання позичальнику кредиту на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла в об’єкті приймає банк відповідно до своїх внутрішніх правил.

  До кредитів, за якими надається часткова компенсація процентів, установлюються такі вимоги:

  - надання кредиту в гривнях;

  - строк кредитування - до 15 років з моменту укладання позичальником кредитного договору;

  - процентна ставка на момент видачі кредиту не перевищує 16 процентів річних;

  - обов’язковий власний внесок позичальника не перевищує 25 відсотків суми кредиту. За бажанням позичальника розмір такого кредиту може бути збільшено. Розмір першого внеску може бути зменшено у разі надання додаткової застави за кредитним договором відповідно до внутрішніх правил банку;

  - максимальний розмір кредиту, за яким може бути надана часткова компенсація процентів, визначається шляхом множення нормативної площі житла на його розрахункову вартість;

  - укладення договорів поруки з кожним дієздатним членом сім’ї, на якого розраховується часткова компенсація процентів та який проживатиме разом з позичальником. Позичальник може укладати договори поруки також з іншими поручителями та надавати додаткову заставу за кредитним договором.

  Позичальником є громадянин, який потребує поліпшення житлових умов та відповідає вимогам банку до позичальника за таких умов. Щомісячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати 50 відсотків сукупного середньомісячного доходу сім’ї. Сума часткової компенсації процентів до щомісячного платежу не включається. При цьому сума, що залишається після здійснення всіх щомісячних розрахунків за кредитним договором, повинна бути не меншою одного прожиткового мінімуму на позичальника та кожного члена його сім’ї, на якого розраховувалася часткова компенсація процентів.

  Нормативна площа житла визначається виходячи з розрахунку 40 кв. метрів загальної площі на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 18 кв. метрів на кожного наступного члена сім’ї, але не більш як 76 кв. метрів, а для індивідуальних житлових будинків - не більш як 94 кв. метра.

  Розрахункова вартість житла встановлюється з урахуванням місця проживання громадян у розмірі:

  7000 гривень за 1 кв. метр - для м. Києва;

  5000 гривень за 1 кв. метр - для міст Київської області, обласних центрів та мм. Севастополя і Сімферополя;

  4000 гривень за 1 кв. метр - для інших населених пунктів.

  Для населених пунктів, які розташовані на відстані від 5 до 15 кілометрів від меж обласних центрів, розрахункова вартість житла може бути збільшена на 10 відсотків.

  Для населених пунктів, які розташовані у 5-кілометровій зоні від меж обласних центрів, розрахункова вартість житла визначається у розмірі, встановленому для цих міст.

  Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, сплачується позичальником відповідно до умов договору про придбання житла (укладеного між позичальником і відчужувачем житла з метою будівництва (реконструкції) житла або придбання житла в об’єктах незавершеного будівництва) за рахунок власних коштів без нарахування часткової компенсації процентів.

  До таких, які потребують поліпшення житлових умов, належать:

  1) громадяни, які на підставі статті 34 Житлового кодексу України РСР перебувають на квартирному обліку;

  2) громадяни, які забезпечені за місцем проживання, зареєстровані в установленому порядку, житловою площею, що не перевищує 9 кв. метрів на одного члена сім’ї, або проживають (зареєстровані в установленому порядку) у гуртожитку, що підтверджується довідкою про склад сім’ї, виданою за місцем проживання.

  Часткова компенсація процентів визначається в розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 проценти річних. Після надання банком розпоряднику нижчого рівня (одержувачу бюджетних коштів) розрахунку до сплати чергових платежів за кредитним договором та інформації про відсутність заборгованості за таким договором за попередній місяць розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня (одержувач бюджетних коштів) вносить на спеціальний поточний рахунок позичальника кошти часткової компенсації процентів.

  Позичальник вносить на свій спеціальний поточний рахунок платіж, передбачений кредитним договором, за винятком суми часткової компенсації процентів.

  З моменту отримання квартири в багатоквартирному житловому будинку, індивідуального житлового будинку у власність право на одержання житла вважається використаним, а громадянин і члени його сім’ї, на яких розраховувалась часткова компенсація процентів, знімаються з обліку громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов.

  Документи, які необхідно подавати громадянину:

  - копія паспорту (всіх дорослих членів сім’ї);

  - копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті), (всіх дорослих членів сім’ї);

  - довідка про склад сім’ї (форма-3), видана за місцем проживання;

  - копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

  - копія свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);

  - довідки про доходи всіх членів сім’ї за останні 6 місяців;

  - довідка про перебування на квартирному обліку (за наявності).

  Позичальник, що є замовником будівництва індивідуального житлового будинку, подає також копії документа, що посвідчують право на земельну ділянку, та документ відповідної проектно-кошторисної документації.

  Прийом громадян відбувається в Іпотечному центрі за адресою:

  м. Київ, вул. Максима Кривоноса,

  2-А, корп.3, каб. 403

  телефон: (044) 249-36-93;

  години прийому: пн. 12:00 - 17:00, вт. - чт. 9:00 - 17:00,

  п’ят. 9:00 - 15:00

  обід 13:00 - 14:00

  Об’єкти, прийняті до участі у програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів відповідно до постанови КМУ від 25.04.2012 р. №343 у 2013 р.  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05