РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 22 (7 червня 2013) 

 • Основні засади реформування залізничного транспорту України

  Сьогодні ми завершуємо передрук сторінок розділу «Основні засади
  реформування залізничного транспорту України» (автор Г. ЕЙТУТІС)
  з підручника «Економіка залізничного транспорту»

  (Закінчення. Початок у №17-21 за 2013 р.)

  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ НА 2010-2019 РР.

  Однією із найважливіших проблем, яку потрібно вирішити при проведенні реформування залізничного транспорту, є створення відповідної законодавчої бази, для чого необхідно розробити і прийняти низку нормативно-правових актів, внести зміни до існуючих або визнати їх такими, що втратили чинність.

  Оскільки статтею 92 Конституції України передбачено, що засади організації та експлуатації транспорту визначаються виключно законами України, для законодавчого забезпечення процесу реформування залізничного транспорту прийнято Закон України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».

  Він визначатиме особливості створення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», органи управління товариства, засади та напрями його діяльності, порядок формування статутного фонду товариства та майно залізничного транспорту, що вноситься до нього, а також соціальні гарантії працівників залізничного транспорту.

  Цим законом обмежуватиметься обіг акцій публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», 100% акцій якої перебуватиме виключно у державній власності, а також буде встановлено обмеження стосовно розпорядження інфраструктурною частиною майна, яке належатиме Компанії (заборона відчуження, оренди, передачі в управління, користування чи застави, внесення до статутних фондів інших господарських товариств).

  Також законопроектом передбачатиметься внесення зміни до деяких законів України, що регулюють діяльність залізничного транспорту:

  - «Про оподаткування прибутку підприємств» (щодо визначення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» платником консолідованого податку на прибуток, одержаного від його господарської діяльності);

  - «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (щодо виключення майнових комплексів підприємств залізничного транспорту з додатку 1 і включення їх до додатку 2);

  - «Про плату за землю» (щодо збереження пільгового режиму оподаткування корпоративних підприємств залізничної галузі);

  - Земельного кодексу України (щодо надання корпоративним підприємствам залізничного транспорту права постійного користування земельними ділянками із земель державної власності).

  Крім цього, потребуватиме прийняття в новій редакції Закон України «Про залізничний транспорт» з урахуванням реформування залізничного транспорту та створення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

  Передбачається у цьому законо-проекті визначити основні поняття, які вживаються на залізничному транспорті, принципи діяльності залізничного транспорту, основи державного- регулювання галузі, встановити основні вимоги до залізничних компаній-власників інфраструктур залізничного транспорту загального користування, залізничних колій загального і не загального користування, рухомого складу. Особлива увага в законопроекті приділяється безпеці руху, охороні вантажів та об’єктів залізничного транспорту загального користування, трудовим відносинам і гарантіям працівників залізничного транспорту, відповідальності третіх осіб за пошкодження транспортних засобів перевізників.

  Постановою Кабінету Міністрів України буде утворено публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», затверджено його статут, перелік підприємств, організацій, майно яких передається до статутного фонду товариства, постанову Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. №262 «Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України» визнано такою, що втратила чинність.

  На підставі прийнятих вищеназваних нормативно-правових актів у подальшому буде проведено роботу щодо перегляду чинних підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність залізничного транспорту, та розроблення нових.

  ЗАПИТАННЯ

  1. Надайте визначення «економічної конкуренції» і «природної монополії».

  2. Які види діяльності можна кваліфікувати за ступенем монополізації?

  3. Яка основна мета Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2019 рр.?

  4. Назвіть основні завдання та етапи реформування.

  5. Які основні нормативно-правові акти необхідно затвердити у процесі реформування?

  6. Яким державним органом буде створено АТ «Укрзалізниця»?

  7. Які основні заходи передбачає ринкова трансформація?

  8. Визначте суть поняття «компанії-оператори».

  9. Назвіть основні елементи оптимізації організаційної структури залізничного транспорту України.

  10. Чи можуть приватні компанії здійснювати пасажирські перевезення?

  Георгій ЕЙТУТІС
  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05