РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 16 (19 квітня 2013) 

 • Мотивація до успішної праці як важливий елемент управління персоналом

  Минулого тижня в управлінні столичної магістралі відбулося чергове засідання Штабу з реформування. З проектами організаційної структури АТ «Укрзалізниця» та пропозиціями щодо основних принципів мотивації виробничих структурних підрозділів присутніх ознайомив секретар штабу - керівник відділу реформування Південно-Західної залізниці Георгій ЕЙТУТІС.


  ПЕРШИЙ ЕТАП. ВСЕ СПОЧАТКУ

  Коротко нагадаємо: питаннями реформування на українських залізницях почали займатися з 1998 р. Проте прийняту тоді концепцію не було підкріплено відповідними нормативними документами. А без чітко розробленої методики будь-яка справа приречена на доопрацювання. Друга спроба реформування відбулась у 2006 р., а у 2009 р. було запропоновано створення концерну. 2011-й - рік прийняття сьогоднішньої цільової програми реформування, з доповненнями та змінами, яку підкріплено Законами України «Про особливості створення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт» від 23.02.2012 р.» та Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про створення акціонерного товариства «Українські залізниці». У цих документах закладено алгоритм дій з реформування галузі. І особливістю їх є акцент на тому, що тарифи на залізничний транспорт будуть формуватися з урахуванням інвестиційної складової і в них будуть закладені не лише експлуатаційні витрати, а й капітальні вкладення.

  У цьому році завершується перший етап (2010 - 2013 рр.) реформування, на якому активно продовжується розроблення нормативних документів та впроваджується механізм розподілу фінансових потоків за видами діяльності кожної із підгалузей транспортного комплексу. Також на цьому етапі передбачено удосконалення тарифної політики у сфері залізничних перевезень.

  На другому етапі галузевих перетворень (2013 - 2015 рр.) формуватиметься вертикально-інтегрована структура управління, наголосив Г. Ейтутіс. Будуть створені департаменти, наприклад, вагонного господарства, локомотивного, зв’язку тощо. На цьому етапі потрібно визначити основні види діяльності залізничного транспорту.

  І вже на третьому етапі (2016 - 2019 рр.) заплановано ліквідувати перехресне субсидування, тобто збитковість пасажирських перевезень не перекривати за рахунок вантажних. У плані - розробка механізму компенсації збитків через місцеві бюджети.

  Ціль реформування - розділення інфраструктури та експлуатаційної діяльності, розмежування видів господарської діяльності, перехід від територіального формування структури до вертикального.

  «УПРАВЛІННЯ - ЦЕ Є НІЩО ІНШЕ, ЯК НАЛАШТУВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ НА ДОБРИЙ РЕЗУЛЬТАТ»

  Нижче наведено 11 видів основних та другорядних видів діяльності для ведення окремого бухгалтерського обліку.

  1.1. Перевезення, у тому числі:

  - пасажирські у далекому сполученні;

  - пасажирські у приміському сполученні;

  - вантажні.

  1.2. Види економічної діяльності, що забезпечують перевезення:

  - утримання та експлуатація об’єктів інфраструктури;

  - послуги локомотивної тяги;

  - ремонт рухомого складу.

  2. Другорядні види економічної діяльності:

  - будівництво об’єктів інфраструктури;

  - промисловість;

  - науково-дослідна та дослідно-конструкторська діяльність;

  Інші види економічної діяльності.

  3. Допоміжна діяльність.

  Як відомо, однією з основних цілей галузевого реформування є підвищення ефективності роботи кожного підрозділу. Тут без мотивації трудової діяльності не обійтись.

  - Управління - це є ніщо інше, як налаштування співробітників на добрий результат, - звернувся до присутніх Георгій Ейтутіс. - Тому трудова мотивація сьогодні розглядається як важливий елемент управління персоналом майбутнього акціонерного товариства «Українські залізниці». Які принципи мотивування варто змінити вже сьогодні? За якою методикою слід оцінювати ефективність трудової діяльності? За якими критеріями і методами необхідно розраховувати ефективність праці окремих робітників, структурних підрозділів? Забезпечення безпеки руху поїздів та охорони праці, це по-перше. Виконання об’ємних та якісних показників виробничої діяльності - то друга складова. Без економії експлуатаційних витрат також не обійтись. Як, до речі, і без економії витрат на ремонт основних фондів. Підвищення продуктивності праці - цей критерій згадувався під час наради неодноразово. Врешті-решт, премія колійника залежить від бальності колії, локомотивники мають турбуватися про продуктивність локомотива; підрозділи вагонної та пасажирської служб - про кількість, як кажуть залізничники, відроблених без затримки поїздів. Фахівці з організації руху - про статичне навантаження рухомого складу, добиваючись скорочень простою вагонів.

  НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

  - Тому і пропонується запровадження конкретних методик для формування фонду стимулювання ефективності праці (далі - ФСЕ), - наголосив Г. Ейтутіс.

  Однією із чільних пропозицій є розділення фонду оплати праці на відносно постійну та змінну. Перша складається із основного виду оплати, доплат і надбавок, гарантій та компенсацій, соціальних виплат. Але існує і змінна форма оплати праці. Кошти із фонду стимулювання ефективності праці (ФСЕ) мають сприяти підвищенню її продуктивності. Чому деякі із колійників, енергетиків, будівельників, ремонтників тощо можуть працювати якісно і продуктивно (згідно із своєю кваліфікацією, розумовим і фізичним здатностям), але не хочуть (низька зацікавленість, відсутність мотивації) ефективно трудитися? Не завжди преміальні виплати співвідносяться із конкретними виробничими показниками. Ось коли варто застосовувати наукову організацію праці. Вона передбачає премію за продуктивність. Іншими словами, зарплату, що перевищує середню на ринку праці. Фонд стимулювання ефективності має формуватися за рахунок базового фонду преміювання. Але це не кінцевий результат. Збільшення можливе, якщо перевиконуються якісні показники шляхом перерахування з фонду стимулювання регіональної філії акціонерного товариства, якими незабаром стануть кожна із залізниць. А якщо якісні показники не виконано? ФСЕ зменшується залежно від невиконання якісних показників. Відрахування спрямовуються до фонду стимулювання регіональної філії.

  Якісні показники встановлюються на основі фактичних за попередній рік. Не обходиться і без обліку експлуатаційних витрат. Саме сьогодні на порядок денний виходить математично прорахований взаємозв’язок між формуванням фонду стимулювання та досягнутою економією експлуатаційних витрат.

  Як наголосив Г. Ейтутіс, важливо, щоб темпи зростання оплати праці (постійна і змінна частини) після коригування через інфляційні зміни в економіці держави не перевищували темпів зростання продуктивності праці.

  НОВІ СТАНДАРТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

  Єдина концепція корпоративного стилю. Не так вже й важко зрозуміти це словосполучення. Ця новація спрямована на створення єдиного галузевого стилю, що допоможе встановити норми й правила службової поведінки працівників акціонерного товариства, а також визначить принципи взаємин АТ «Укрзалізниця» із акціонерами й зовнішньою аудиторією - органами влади, клієнтами, діловими партнерами й інвесторами.

  - До прийняття нових стандартів корпоративної культури, - наголосив начальник відділу реформування Південно-Західної залізниці Георгій Ейтутіс, - залишається небагато часу. Єдина концепція корпоративного стилю - кодекс повсякденних правил, які відповідають стратегічним інтересам Укрзалізниці, цінностям бренда акціо-нерного товариства, нормам корпоративної культури. На даний час в Укр-залізниці створено робочу групу, яка займатиметься розробленням єдиної концепції корпоративного стилю АТ «Укрзалізниця». Фірмовий стиль та галузеві стандарти. Схоже, цю тему ще будемо висвітлювати і не раз. Чому? Цікаво!

  Віктор ЗАДВОРНОВ, Валентина КОЛЯДА, Фото Олексія ЧУМАЧЕНКА
  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05