РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 7 (2 березня 2012) 

 • Анатолій ФУРСА: «Соціально-економічні пільги та гарантії збережено»

  Звіт Дорпрофсожу про виконання у 2011 р. зобов'язань колективного договору залізниці на 2001 - 2005 рр., пролонгованого на 2006 - 2015 рр.

  У минулому році Дорпрофсож виконував прийняті на себе в колективному договорі зобов’язання та здійснював відповідно до законодавства контроль за виконанням адміністрацією норм цього договору.

  На забезпечення пільг і гарантій, внесених у колективний договір залізниці, в минулому році витрачено 769,9 млн. грн., що на 55,4 млн. грн. більше, ніж у 2010 р.

  Дорпрофсож системно здійснював громадський контроль за виконанням адміністрацією зобов’язань з питань оплати робочого часу, надання відпочинку, забезпечення зайнятості, створення безпечних і безаварійних умов праці, надання соціально-економічних пільг і гарантій усім категоріям залізничників.

  У 2011 р. перевірено справ з дотриманням законодавства про працю на 164 підприємствах, в організаціях та установах. Повернуто різним категоріям залізничників, членам профспілки 3874,841 тис. грн., які були незаконно утримані чи недоплачені. За порушення трудових прав працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності 12 посадових осіб. Також на вимогу правових інспекторів праці відмінено 77 наказів про незаконне притягнення членів профспілки до дисциплінарної відповідальності.

  У 2011 р. президією Дорожнього комітету профспілки розглядалися питання щодо дотримання адміністрацією норм трудового законодавства, галузевих угод та колективних договорів.

  Увагу було приділено важливим темам. А саме:


  • підсумкам роботи правової інспекції праці Дорпрофсожу у 2010 р.;

  • погодженню норм допоміжного часу, підготовчо-заключних дій і регламентованих технологічних перерв для локомотивних бригад моторвагонних депо і локомотивних бригад локомотивного господарства на термін дії графіка руху поїздів на 2011 - 2012 рр.;

  • дотриманню в структурних підрозділах відокремленого підрозділу галузева пасажирська служба ДТГО «Південно-Західна залізниця» норм законодавства про працю при забезпеченні трудової дисципліни.

  За результатами перевірки структурних підрозділів галузевої пасажирської служби щодо дотримання адміністрацією норм законодавства про працю при забезпеченні трудової дисципліни були прийняті рішення про відміну кількох незаконних наказів про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.

  Захищено трудові права працівників (понад 90 чол.) будівельно-монтажного поїзда №650 ст. Коростень при проведенні реорганізації структури галузевої служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд в частині збереження раніше укладених з цими працівниками трудових договорів. З метою дотримання трудових прав працівників, штатні посади яких скорочуються, строк реорганізації перенесено на один місяць пізніше. Дорожнім комітетом профспілки здійснювалось, шляхом участі в роботі створеної адміністрацією відповідної робочої групи, правове супроводження реорганізації служб залізниці, змін в їх структурі (служби колійного господарства, будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд тощо).

  Середньомісячна заробітна плата у порівнянні з 2010 р. зросла на 15,8% і склала 3311,86 грн., що на 9,2% нижче рівня, передбаченого галузевою угодою і дорожнім колективним договором.

  У той же час показник підвищення заробітної плати в порівнянні з 2010 р. склав у підрозділах служб пасажирського господарства - 11,5%, воєнізованої охорони - 13,2%, вагонного господарства - 13,9%, дирекціях залізничних перевезень: Київської - 14,5%, Жмеринської - 14,6 %.

  На жаль, рівень середньої заробітної плати працівників основних професій з поточного утримання колії нашої залізниці продовжує залишатися найнижчим серед залізниць України.

  По залізниці середньомісячний розмір премії за виконання основних показників роботи, як складової частини заробітної плати, склав 15,7% відносно основної заробітної плати, що на 3,7% більше рівня 2010 р. У ряді підрозділів цей показник значно нижче від середнього по залізниці і склав у інформаційно-обчислювальному центрі - 10,6%; дирекціях залізничних перевезень: Козятинській - 11,8%; Київській - 12,1%; Жмеринській - 12,3%; Конотопській - 12,4%; у підрозділах галузевих служб сигналізації та зв’язку і електропостачання - 12,8%, служби вагонного господарства - 13,4%.

  Конструктивна співпраця профкомів і адміністрації підрозділів залізниці в минулому році дозволила у 102 випадках усунути факти порушення норм робочого часу і часу відпочинку в структурних підрозділах галузевих пасажирської служби та служби колії тощо.

  Правова інспекція праці продовжувала виконувати повноваження щодо захисту трудових прав працівників. На адресу адміністрацій за звітний період направлено 174 подання. У минулому році правовою інспекцією виявлено 843 випадки порушень законодавства і норм колективних договорів.

  Працівникам залізниці надано 2391 консультацію з питань трудового законодавства та колективного договору.

  Були захищені трудові права 8482 працівників, розглянуто 266 індивідуальних і колективних письмових звернень.

  У звітному 2011 р. для вирішення проблем з охорони праці та покращення умов праці та побуту залізничників витрачено 53875 тис. грн., у тому числі на атестацію робочих місць за умовами праці - 732,4 тис. грн., на забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами захисту - 15920,3 тис. грн., на усунення впливу небезпечних і шкідливих факторів на робочих місцях - 786,6 тис. грн.

  У середньому на одного працівника витрати з охорони праці склали 834,5 грн., що на 8,9% більше, ніж у 2010 р. У той же час значно нижче середнього рівня ці витрати мають місце в дирекціях залізничних перевезень: Жмеринській - 182,1 грн., Коростенській - 182,2 грн., Конотопській - 222,4 грн., підрозділах галузевих служб сигналізації та зв’язку - 583,4 грн., будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд - 525,7 грн., у підрозділах воєнізованої охорони - 493 грн.

  Технічними інспекторами праці у 2011 р. проведено перевірки з питань охорони праці на 103 підконтрольних підприємствах і структурних підрозділах проти 71 перевірки у 2010 р. Охоплення перевірками підприємств і підрозділів збільшилось з 26% до 41%. Збільшилась і кількість виявлених порушень з 173 до 251. Керівникам направлено 47 подань. У 15-ти випадках за поданням технічної інспекції праці призупинялась робота машин і механізмів, що майже вдвічі більше, ніж у 2010 р.

  У 2011 р. на залізниці в 17 випадках виробничого травматизму, при 16 випадках у 2010 р., було травмовано 17 працівників, у т.ч. два випадки закінчились смертельним наслідком.

  У профспілкових організаціях Дорпрофсожу продовжує діяти система страхування членів профспілки залізничників і транспортних будівельників від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. Загалом у минулому році за 17 страховими випадками виплачено 82 тис. грн.

  За результатами розслідування нещасних випадків за наполяганням технічної інспекції праці Дорпрофсожу з п’яти потерпілих знято безпідставне звинувачення.

  На засіданнях дорожнього, територіальних, об’єднаних комітетів профспілки підготовлено і розглянуто 21 питання з охорони праці. За результатами розгляду прийнято відповідні постанови.

  Аналіз причин травматизму показує, що більшість нещасних випадків із загальної кількості сталися з причин, які не потребують значних матеріальних витрат. Порушення працівниками трудової та виробничої дисципліни, невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення вимог безпеки праці, невикористання засобів індивідуального захисту - саме це є основними причинами нещасних випадків. Такий стан свідчить про недоліки в профілактиці виробничого травматизму, невиконання посадових нормативів участі в роботі з охорони праці керівниками підрозділів залізниці.

  Технічна інспекція праці та представники профкомів з охорони праці брали участь у проведенні акції 23 червня 2011 р. під гаслом «Головне - безпека» у рамках участі профспілки у Міжнародному дні єдиних дій залізничників Міжнародної федерації транспортників. Головну увагу при проведенні акції приділялось створенню безпечних умов праці, забезпеченню працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, стану виробничого травматизму, заходам щодо попередження нещасних випадків на виробництві, атестації робочих місць за умовами праці та ін.

  Виконуючи зобов’язання колективного договору щодо оздоровлення залізничників та членів їхніх сімей завдяки взаємодії з адміністрацією залізниці, минулого року було оздоровлено за путівками профспілкових комітетів 14,2 тис. працівників залізниці та членів їх сімей. За минулий 2011 р. на виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (перші п’ять днів) столична магістраль витратила 38181 тис. грн., що на 5,6 млн. менше, ніж у 2010 р.

  Суттєву роль у вирішенні питань забезпечення здоров’я працівників залізниці відіграє МЦРЗ «Хмільник», в якому на пільгових умовах у 2011 р. пролікувалося 2286 залізничників. Ще 655 працівників залізниці отримали санаторно-курортне лікування в санаторіях м. Трускавця, Моршина, Конча-Заспи та Закарпаття. За ініціативи колективу пансіонату, при підтримці Дорпрофсожу та керівництва залізниці в пансіонаті «Променистий» у минулому році за рахунок збільшення кількості заїздів оздоровлено 4697 чол., що майже на 1,5 тис. більше, ніж у попередні роки. У літній оздоровчий сезон успішно працювали бази відпочинку підрозділів залізниці «Остер», «Пролісок», «Молочне», «Лісна» та інші, де оздоровлено 2950 залізничників та членів їх родин.

  Згідно з п. 3.10 дорожнього колективного договору працівники залізниці отримали матеріальну допомогу на оздоровлення на загальну суму 76968,6 тис. грн.

  Улітку функціонували три дитячі оздоровчі табори у Жмеринській і Конотопській дирекціях та в пансіонаті «Променистий», в яких відпочили 3696 дітей залізничників, у тому числі, в дитячому оздоровчому таборі «Променистий» м. Євпаторія 1881 дитина, в дитячих оздоровчих таборах «Дубки» 912 дітей та «Зорька» 903 дитини. Впродовж літнього оздоровчого сезону 2011 р. всього оздоровлено 6,5 тис. дітей працівників залізниці.

  Для проведення новорічних та різдвяних свят згідно зі спільною постановою керівництва залізниці і Дорпрофсожу було придбано 30 тис. новорічних подарунків. На новорічних дитячих святах в театральних закладах Києва побувало 6,2 тис. дітей залізничників. Завдяки діючій нормі дорожнього колективного договору перевезення дітей на святкові заходи було здійснено безкоштовно. Профспілковими працівниками і активом дорожньої профорганізації було проведено роботу щодо супроводу дітей до Києва та зворотньо на новорічні вистави.

  При медичних закладах залізниці створено 13 лікарсько-експертних комісій, що проводять медичні огляди 32 тис. працівників, роботу яких пов’язано з безпекою руху на транспорті. Витрати на проведення обов’язкових медичних оглядів у минулому році склали 13945,2 тис. грн. Медичним закладам у 2011 р. надано фінансової допомоги на суму 12595,0 тис. грн. Додатково на медичне страхування працівників та пенсіонерів залізниці направлено 14923 тис. грн.

  Протягом 2011 р. Дорпрофсож спільно з адміністрацією брав активну участь у підготовці та проведенні змагань серед трудових колективів залізниці з різних видів спорту. В червні 2011 р. в м. Коростень проведено фінальні змагання ХІІІ Спартакіади серед працівників залізниці. Загальна сума витрат лише на проведення змагань дорожнього рівня становила 166,4 тис. грн. Загалом фінансова допомога спортивним закладам склала 4420,0 тис. грн.

  У 2011 р. проводилася робота щодо збереження матеріально-технічної бази спортивних об’єктів залізниці. Завершується реконструкція стадіону «Локомотив» у м. Києві, що дозволить покращити умови для занять фізичною культурою та спортом.

  Дорпрофсож вважає, що вдосконалення соціально-економічних відносин між трудовим колективом і адміністрацією Південно-Західної залізниці, підвищення ефективності партнерства дозволять і надалі створювати на залізниці атмосферу порозуміння, взаємної відповідальності, недопущення соціальної напруги в трудових колективах, що сприяє виконанню поставлених перед колективом завдань в перевезенні пасажирів та вантажів.

  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05