РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 6 (24 лютого 2012) 

 • Комплекс технічної пасажирської станції Київського залізничного вузла в районі станції Дарниця Південно-Західної залізниці

  Заява про наміри

  1. Інвестор (замовник): Південно-Західна залізниця.

  Поштова адреса: вул. Приколійна, 1, Дарницький район, м. Київ, 02096.

  2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): м. Київ, вул. Приколійна, 1.

  3. Характеристика діяльності об’єкта (орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, що становлять екологічну небезпеку): за технологічними рішеннями окремих виробництв комплексу ТПС, вимогами ДБН 360-92**, ВСН 56-78 та згідно із санітарною кваліфікацією підприємств і виробництв ДСанПін 173, додаток 4 проектований об’єкт класифікується як транспортне санітарно-технічне підприємство IV класу виробництв зі встановленим розривом до житлової (селищної) забудови 100 м від осі крайньої головної колії.

  До об’єктів, що становлять екологічну небезпеку, не належить.

  Технічні і технологічні дані: перший етап - 10 поїздів із наступним збільшенням до 20 поїздів.

  4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності: технічна пасажирська станція (ТПС) забезпечує підготовку швидкісних поїздів, пасажирських складів і окремих вагонів, спрямовану на забезпечення безпеки руху, високої культури обслуговування пасажирів і належних санітарно-гігієнічних умов під час перевезення пасажирів.

  5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:

  • земельних (площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання) у постійне користування - 7,3 га, в тимчасове (під час будівництва) - 0,5 га;

  • сировинних (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання) не має потреби;

  • енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): згідно з технічними умовами на теплопостачання;

  • водних (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення): в межах існуючих лімітів.

  6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): в межах нормативів.

  7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: в межах нормативів.

  8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: у межах нормативів.

  9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації) на:

  • клімат і мікроклімат - не впливає;

  • повітря - при будівництві впливає в межах нормативів;

  • воду - в межах нормативів;

  • грунт - не впливає;

  • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - впливає в межах нормативів. Заповідні об’єкти в межах будівництва відсутні;

  • навколишнє соціальне середовище (населення) - екологічний вплив проектованої ТПС при її експлуатації як в нормальному режимі, так і при можливих локальних поломках обладнання, що не прогнозуються, не будуть негативними для життя та здоров’я населення;

  • навколишнє техногенне середовище - не впливає.

  10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: відходи, що утворюються, під час будівництва і експлуатації вивозяться згідно з лімітами та дозволами.

  11. Обсяг виконання ОВНС: викопується згідно із ДБН А.2.2-1-2003.

  12. Участь громадськості (адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозиції): у межах загальної санітарно-захисної зони ТПС житлова та громадська забудова відсутня. Будівництво проектованої ТПС не відноситься до переліку об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, і тому участь громадськості необов’язкова.

  Ознайомлення громадськості і врахування її думки буде проведене через засоби масової інформації. Громадянам буде надано вичерпну інформація про вплив об’єкта на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

  Замовник заступник начальника

  Південно-3ахідної залізниці О.В. Толкачов

  Генпроектувальник директор

  інституту КИЇВДІПРОТРАНС Ю.Ф. Семешко

  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05