РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 43 (2 листопада 2007) 

 • «Зроблено багато, та темпів не збавляємо»

  Володимир ТЯГУЛЬСЬКИЙ,

  головний інженер - перший заступник начальника Південно-Західної залізниці:

  «Зроблено багато, та темпів не збавляємо»

  - У переддень Дня залізничника хочу наголосити на тому, що колектив залізниці успішно справився з поставленими плановими завданнями з усіх основних кількісних і якісних показників. Вдалося виконати основні роботи з ремонту всього залізничного господарства в цілому, а також з підготовки господарства залізниці до роботи взимку.

  Було виконано величезний обсяг робіт, щоб завершити перекриття над руслом Дніпра під час зведення залізнично-автомобільного мостового переходу у Києві. Великий обсяг робіт виконано також на реконструкції терапевтичного корпусу (відділення спеціальної хірургії) дорожньої клінічної лікарні № 2. Впровадженням в експлуатацію прискорених поїздів підвищеної комфортності за маршрутами Київ - Кам`янець-Подільський, Київ - Могилів-Подільський значно поліпшився рівень обслуговування пасажирів. Одночасно на основному шляху прямування було виконано великий обсяг таких робіт, як модернізація колії, інфраструктури зв`язку тощо. Сьогодні активно ведуться ремонтні роботи на станції Біла Церква з тим, щоб завершити їх до кінця поточного року.

  І хоча до закінчення 2007-го залишилося вже зовсім мало часу, однак залізничникам належить ще багато зробити. Чималі обсяги необхідно виконати на реконструкції станційного господарства у Дарниці. Найближчим часом планується відкриття ще однієї платформи, необхідно перекласти майже 30 стрілочних переводів, виконати чималі обсяги колійних робіт, модер-нізувати системи сигналізації й зв`язку, електропостачання тощо.

  Якщо повернутися думкою до мостового переходу через Дніпро, треба зазначити, що будівельники докладають зусиль, аби якісно й у визначений термін завершити заплановані роботи. До кінця року їм належить змонтувати два залізничних прогони, а також укласти колії на підходах до естакадної частини моста як на лівому, так і на правому березі Дніпра. Задля того, щоб у першому півріччі наступного, 2008 р., розпочати робочий рух потягів по ньому.

  Розпочалась підготовча робота з реконструкції нашого господарства від ст. Миронівка до ст. Козятин. Ми також маємо виконати реконструкцію й капітальний ремонт наших споруд і пристроїв до рівня «швидкісних напрямків» вже в наступному 2008 році.


  Сергій Горілей,

  заступник начальника Південно-Західної залізниці з економічних питань:

  «Економісти підтверджують ефективність діяльності магістралі»

  - Згідно з типовим штатним розкладом фінансово-економічна служба складається з 86 фахівців, які організовують та узгоджують роботу 1710 спеціалістів із галузевих служб та підрозділів. До функцій моїх колег відноситься вдосконалення виробничих контактів між підрозділами та задоволення економічних інтересів учасників перевезень, узгодження взаємозв`язків між залізницею та підприємствами інших галузей за рахунок проведення єдиної економічної політики. Вміють управляти фахівці фінансовими потоками та досконало знають основи оподаткування.

  Нагадаю: становлення економіки транспорту як самостійної наукової галузі відноситься до 20-х р.р. ХІХ ст. Цей процес відбувався одночасно із зародженням залізниць. На початку ХХ ст. значного розвитку набуло вирішення транспортно-економічних завдань, тоді ж науково було обґрунтовано єдність транспортної системи як основи комплексного розвитку виробничих сил, досліджено баланс між виробництвом та перевезеннями. Значний внесок у розвиток економіки транспорту щодо обґрунтування тарифної системи внесено колишнім начальником Південно-Західних залізниць С.Ю. Вітте.

  Сьогодні до основних напрямків вдосконалення економічних процесів варто віднести наступне: визначення ефективних шляхів впровадження нової техніки у всіх службах, удосконалення процесу використання виробничого майна і, як наслідок, покращення економічного стану, заощадження матеріалів та фінансових ресурсів, збільшення продуктивності праці, покращення якості транспортних послуг. Основні процеси з планування та досягнення стратегічної мети залізниці виконують планово-економічний відділ та відділ аналізу фінансового плану. Завдячуючи їх зусиллям, на залізниці впроваджено передові методи аналізу на базі наукових розробок Укрзалізниці та Білоруського держуніверситету, калькуляції витратних ставок, контроль за роботою господарств залізниці.

  Збільшення інвестиційної привабливості залізниць є метою реформування фінансово-економічної системи, яке розпочато у 2007 р. У межах штату служби створено сектор реформування фінансово-економічної системи, діяльність якого дозволяє впроваджувати сучасні шляхи створення економічних відносин у царині обліку майна заради досягнення прибутковості. Означений сектор у 2007 р. вперше на залізниці забезпечив узагальнення до єдиної системи та аналіз інформації про майно залізниці за даними інвентаризації. Крім того, завершено автоматизацію робочих місць для фінансово-економічних працівників.

  Значну роль протягом 2007 р. у покращенні роботи служби відіграли спеціалісти відділу бухгалтерського обліку, у галузі зведеної звітності, розрахунків, податків. Забезпечено сучасний рівень фінансового, управлінського та податкового обліку на засадах національних та міжнародних стандартів, впровадження яких законодавчо передбачено з 2000 р. Бухгалтерські працівники забезпечили вдосконалення та дотримання підрозділами нашої магістралі єдиної облікової політики залізниці.

  Значних успіхів у поточному році досягли працівники служби у процесі вдосконалення конкурентних економічних відносин. Так колективи відділів контролю за ціновою політикою, договірною роботою, виконанням зобов`язань забезпечили якісний моніторинг сучасного ринку в Україні. Удосконалено фактичні економічні відносини між залізницею та виробниками продукції. Це відбувалось з метою залучення найбільшої кількості виробників до конкурсних та тендерних заходів. Ціль - пошук найкращих постачальників та підрядників для залізниці. Впродовж року вдалось отримати від постачальників за рахунок великих обсягів закупівель знижки до діючих цін на суму 19 млн. грн. та забезпечити повне фінансування планових закупівель. За рахунок удосконалення кредитної політики залізниці, отримання відстрочення платежів та недопущення передоплати вдалось додатково залучити до обігу кошти кредиторів в обсязі 241 млн. грн., впровадити нетрадиційні лізингові договори. До того ж завершено реалізацію неліквідних векселів від дебіторів Донецької залізниці.

  Чимало творчих зусиль докладають фахівці, які працюють у відділах контролю і обліку доходів від перевезень. Протягом 2007 р. колегам вдалося забезпечити якісний облік в умовах переходу на єдине ТехПД, впровадити оплату за користування постільними речами у пасажирських вагонах через каси станцій, запобігти не обґрунтованим претензіям перевізників щодо оплати та забезпечити зростання оплати перевезень в обсязі майже 1 910 млн. грн., що на 437 млн. грн. (або на 23%) більше у порівнянні з минулим роком.

  Організатором та координатором роботи фінансово-економічної служби є Ірина Анатоліївна Василюк, завдяки старанням якої налагоджено аналіз діяльності залізниці, впроваджуються стратегічні плани розвитку галузі. Це сприяє успіху в справі отримання відчутних прибутків до скарбниці Південно-Західної магістралі.


  Костянтин Азаренко,

  заступник начальника Південно-Західної залізниці - головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту:

  «Від сумлінності ревізорів залежить безпека руху»

  - Контроль за безумовним забезпеченням безпеки руху та збереженням вантажів - основне завдання працівників ревізорського апарату головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці. Кожен випадок порушення вимог основних законів безпеки руху - це створення загрози життю і здоров`ю людей, втрата вантажів, виведення з ладу залізничного обладнання, завдання значних матеріальних збитків, забруднення навколишнього середовища тощо.

  Дієві заходи керівництва залізниці, впровадження на магістралі нової техніки, технологій покращення організації процесу перевезень дозволили за 9 місяців 2007 р. суттєво знизити кількість транспортних подій на залізниці. Істотний внесок в покращення стану безпеки руху вніс і апарат головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту.

  За 9 місяців 2007 р. ревізорським апаратом магістралі проведено 2448 перевірок, виявлено 11831 недолік, видано 458 приписів, призначено повторне технічне обслуговування 236 одиницям рухомого складу (РС), 144 одиниці РС направлено на повторний ремонт.

  Окрім виявлення недоліків, «вузьких місць» у забезпеченні безпеки руху серед завдань ревізорів - профілактична робота в підрозділах, яка передбачає виконання нормативів особистої участі у проведенні заходів з метою зміцнення виробничої дисципліни і забезпечення безпеки руху поїздів керівниками всіх рівнів, покращення трудової і технологічної дисципліни, організацію технічного навчання. І це ще не все: регулярно проводяться перевірки щодо виконання посадових обов`язків працівниками, робота яких пов`язана з рухом поїздів. Займаємся також забороною використання несправних технічних засобів тощо.

  Робота ревізорів з безпеки руху вимагає від колег досконального знання правил утримання і ремонту рухомого складу та технічних засобів, технологічних процесів задля забезпечення перевезень пасажирів і вантажів. Ці знання набуваються під час технічних занять, семінарів, під час проведення шкіл передового досвіду завдяки вивченню фахових методик з безаварійної роботи.

  Правильність і повнота обліку, своєчасне і повне розслідування випадків порушень безпеки руху, об`єктивність оцінки стану справ у структурних підрозділах залізниці, своєчасне інформування керівників про вимоги з усунення виявлених недоліків і, як результат, зменшення кількості транспортних подій, покращення стану безпеки руху - основні показники роботи ревізорського апарату залізниці.


  Ірина МИХАЛЬЧЕНКО,

  начальник служби кадрів, навчальних закладів та соціальних питань:

  «Діє програма закріплення кадрів»

  - Протягом поточного року фахівцями служби організовано роботу з кадровими працівниками підрозділів залізниці щодо впровадження нового якісного рівня з кадрового менеджменту з використанням можливостей АСУ «Кадри. Створення та наповнення галузевих баз даних». Впровадження АСУ «Кадри» з кадрового діловодства завершено в усіх структурних підрозділах залізниці, організовано навчання фахівців, які безпосередньо здійснюють первинне введення інформації до баз даних. Для цього обладнано робочі місця та створено всі необхідні умови для творчої праці.

  Працівниками служби здійснено значну роботу щодо добору, навчання кадрів та підвищення знань фахівців. Проведено підготовку кадрів масових професій та підвищення кваліфікації робітників цих категорій. У вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації підвищили кваліфікацію 438 осіб керівного складу, а також 824 керівника середньої ланки. Крім того, виробничо-технологічну практику на підприємствах залізниці пройшли 1025 студентів галузевих вищих навчальних закладів, виробниче навчання та виробничо-технологічну практику - 1052 учні вищих професійних училищ та ліцею залізничного транспорту.

  За 9 місяців 2007 р. при річному плані підготовки кадрів масових професій 1445 робітників, у тому числі з відривом від виробництва - 832, пройшли підготовку відповідно - 1814 і 1106 робітників, що складає відповідно 125,5% та 132,9%. При річному плані підвищення кваліфікації кадрів масових професій 5130 робітників, у тому числі з відривом від виробництва - 437, пройшли підвищення кваліфікації відповідно - 5375 і 310 робітників, що складає 104,8% і 70,9%. За дев`ять місяців поточного року протестовано 6865 осіб, при річному плані - 9129, що складає 75,2%. Збільшено обсяги в організації стажування фахівців, так за 9 місяців 2007 р. організовано стажування 110 осіб. Направлено на навчання у залізничні вищі навчальні заклади ІV рівня акредитації за програмами магістрів п`ять фахівців, яких зараховано до кадрового резерву керівників підрозділів. А 394 абітурієнтів направлено на навчання до галузевих вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації денної та заочної форми навчання за рахунок державного бюджету. На Київській дитячій залізниці у 2006/2007 навчальному році первинні фахові знання здобули 530 школярів.

  Для виконання програми закріплення кадрів на залізниці розроблено та впроваджено цілий комплекс організаційних заходів. А саме:

  - проведено відповідну роботу з підготовки фахівців за спеціальностями, які необхідні залізниці у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації шляхом надання безвідсоткової цільової позики на оплату навчання та за рахунок коштів залізниці відповідно до потреб підрозділів галузі. Проведено роботу з працевлаштування молодих спеціалістів;

  - організовано роботу з проведення та підбиття підсумків галузевого, дорожнього та виробничого змагання відповідно до Умов галузевого та дорожнього змагання між трудовими колективами; проводиться організація культурно-масової та спортивної роботи на залізниці, проведено огляд-конкурс народної самодіяльності, турніри з шахів та шашок, з міні-футболу, відкрита X спартакіада серед колективів магістралі, конкурс «Краща медична сестра», рок-фестиваль;

  - за безпосередньої участі фахівців кадрів проведено урочисті заходи з нагоди впровадження в дію прискореного поїзда сполученням Кам`янець-Подільський - Київ, прискореного електропоїзда Біла Церква - Київ, з введення в графік руху прискореного поїзда сполученням Київ - Могилів-Подільський; проведено урочистості з нагоди модернізації 1000-го км колії залізниці, завершення перекриття прогонових споруд над русловою частиною мостового переходу через Дніпро, здачі першої черги після реконструкції хірургічного відділення дорожньої клінічної лікарні № 2, проведено зустріч із ветеранським активом залізниці.

  Сумлінну працю багатьох залізничників відзначено урядом, керівництвом Укрзалізниці та залізниці.


  Валерій Сухомлинов,

  начальник галузевої служби електропостачання:

  «Енергетики працюють на реконструкції»

  - Важлива подія поточного року - виконання робіт з електрифікації бокових колій станцій на дільниці Коростень - Новоград-Волинський - Шепетівка. На дільниці Конотоп - Дубов`язівка для резервного живлення поста електроцентралізації станції Дубов`язівка виконано обширний обсяг будівельно-монтажних робіт. Бригади енергетиків трудилися й на реконструкції електричних мереж для забезпечення будівництва залізничного мосту на 1103 км (перегін Гнівань - Браїлів), а також на реконструкції пристроїв електропостачання на станції Дарниця та на залізнично-автомобільному мостовому переході через Дніпро.

  До кінця поточного року планується завершення робіт з реконструкції пристроїв електропостачання, котрі експлуатуються вже 40 і більше років (напрямки Київ - Фастів та Київ - Клавдієво).

  Сьогодні проводиться великий обсяг робіт з реконструкції контактної мережі із заміною опор на дільницях Фастівської та Конотопської дистанцій електропостачання. Здійснюються також роботи щодо підключення до автоматичних систем комерційного обліку електроенергії додаткових пунктів споживання електроенергії сторонніми споживачами від тягових підстанцій Іскорость, Млевня, Чуднів-Волинський, Яготин зі встановленням додаткового електрообладнання та лічильників «Євро-Альфа».

  Всі роботи виконуються силами й засобами підрозділів служби електропостачання.

  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05