РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 12 (25 березня 2011) 

 • Анатолій ФУРСА: «Створювати атмосферу порозуміння та взаємної відповідальності»

  Зі звіту Дорпрофсожу про виконання у 2010 р. зобов’язань

  згідно з дорожнім колективним договором

  Колективний договір між ДТГО «Південно-Західна залізниця» та Дорожнім комітетом профспілки залізничників і транспортних будівельників України у 2010 р. сприяв виконанню залізницею планово-виробничих показників за рахунок досягнення соціальної злагоди у трудовому колективі.

  Дорпрофсож спільно з адміністрацією залізниці постійно працює над розширенням пакета соціальних пільг і гарантій, передбачених колдоговором з урахуванням фінансово-економічних результатів роботи залізниці. Протягом року прийнято низку змін і доповнень до дорожнього колективного договору, які направлено на підвищення соціального захисту працівників, пенсіонерів та інших категорій залізничників. Зміни і доповнення внесено до розділів «Оплата праці», «Робочий час і час відпочинку», «Зміни в організації виробництва і праці», «Охорона здоров’я і медичне обслуговування», «Соціальні гарантії, пільги та компенсації».

  ЗвІтний рІк - останній у п’ятирічному періоді дії колективного договору залізниці, який було визначено сторонами у 2005 р. Ця обставина впливала на діяльність адміністрації ДТГО «Південно-Західна залізниця» і дорожнього комітету профспілки залізничників і транспортних будівельників (Дорпрофсож), мобілізуючи колектив столичної магістралі на виконання прийнятих на себе зобов’язань.

  На забезпечення пільг і гарантій, внесених у колективний договір залізниці і непередбачених законодавством, у минулому році витрачено 157,9 млн. грн. Витрати на одного працівника в середньому склали 2444,2 грн., що на 30,2 відсотка більше, ніж у 2009 р. Загальна сума витрат згідно із зобов’язаннями колективного договору склала 768 млн. грн., а в середньому на одного працівника - 11886,9 грн., що в 4,2 раза перевищує середню заробітну плату за той же період.

  Договір забезпечив у 2010 р. нормальний морально-психологічний клімат у трудовому колективі залізниці, сприяв організації роботи заради безперебійного функціонування залізниці, задоволення потреб економіки України в залізничних перевезеннях.

  Здійснюючи громадський контроль за виконанням адміністрацією зобов’язань з питань оплати робочого часу, надання відпочинку, забезпечення зайнятості, створення безпечних і безаварійних умов праці, надання соціально-економічних пільг і гарантій усім категоріям залізничників, Дорпрофсож постійно керувався нормами законодавства про профспілки.

  Робочою комісією, створеною для ведення переговорів щодо укладання колективного договору, протягом звітного періоду розглядались питання, пов’язані з функціонуванням договору, змінами та доповненнями до нього, продовженням дії колективного договору на наступні п’ять років. Це сприяло забезпеченню стабільності в наданні пільг і підвищенню рівня соціально-економічного захисту залізничників.

  У 2010 р. залізницею було виконано майже всі основні показники роботи, а це свідчить, що працівники в цілому виконали свої зобов’язання щодо розділу «Трудові відносини». Працівники спрямовували свої дії на виконання виробничих завдань, для підвищення ефективності й якості своєї праці, дотримання трудової дисципліни, раціонального використання матеріальних ресурсів.

  У минулому році профспілковими комітетами всіх рівнів виявлено 135 випадків порушення норм колективного договору щодо працівників. За поданням профспілкової організації порушені адміністрацією права працівників було поновлено.

  Дорпрофсож, територіальні та первинні комітети профспілки залізничників і транспортних будівельників протягом року відслідковували стан справ з дотримання адміністрацією індивідуальних і колективних прав залізничників. Було підготовлено та розглянуто з прийняттям відповідних рішень 57 питань. У тому числі й дорожнім комітетом. А саме:

  • про підсумки роботи правової інспекції праці Дорпрофсожу у 2009 р.;

  • про хід виконання постанови президії Дорпрофсожу від 25.12.07 р. «Про забезпечення виконання норм колективного договору в структурних підрозділах служби воєнізованої охорони»;

  • про погодження норм допоміжного часу, підготовчо-заключних дій і регламентованих технологічних перерв для локомотивних бригад на термін дії графіка руху поїздів на 2010 - 2011 рр.;

  • про дотримання норм розділів «Робочий час» і «Час відпочинку» КЗпП України у структурних підрозділах галузевої служби колії;

  • про продовження на п’ять років строку дії колективного договору залізниці.

  У минулому році здійснено перевірки структурних підрозділів галузевої пасажирської служби щодо дотримання адміністрацією норм законодавства про працю при забезпеченні трудової дисципліни. За їх результатами було прийнято рішення про відміну кількох наказів про притягнення працівників вагонних дільниць до дисциплінарної відповідальності.

  Дорпрофсож контролював правомірність прийняття адміністрацією положень і наказів, що стосуються соціально-економічних прав працівників. Було проведено відповідні переговори щодо цього. І це ще не все. Проведено аналітичну роботу щодо доцільності прийняття Укрзалізницею змін до наказу від 24.09.2002 р. №478Ц «Про удосконалення організації роботи поїзних бригад пасажирських поїздів», проекту наказу «Про вдосконалення та оптимізацію діяльності пасажирського господарства» і Типових норм часу на технічне обслуговування пристроїв СЦБ. Критичні зауваження щодо зміни норм обслуговування пасажирського рухомого складу та пристроїв СЦБ було направлено для узагальнення на адресу Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників.

  Оплата працІ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ здійснювалась відповідно до розділу III Колективного договору залізниці та Положення про умови оплати праці працівників залізничного транспорту України. Впродовж звітного періоду середня заробітна плата працівників залізниці зросла в порівнянні з 2009 р. на 10,3 відсотка і склала 2859,7 грн., у тому числі у колійному господарстві вона підвищилась на 15 відсотків, у підрозділах служби сигналізації і зв’язку - на 12,4 відсотка, локомотивного господарства - на 9,6 відсотка, по ДН-2 - на 6,7 відсотка, у підрозділах служби електропостачання - на 5,9 відсотка. У порівнянні з середньою заробітною платою в галузях економіки середня заробітна плата на залізниці за 2010 р. більша на 27,7 відсотка.

  Здійснюючи громадський контроль за додержанням адміністрацією законодавства про працю, Дорпрофсож відслідковував дії адміністрації в питаннях використання робочого часу та часу відпочинку, оплати та нормування праці. Серйозні недоліки з цих питань виявлено у галузевій службі колії, що стало предметом розгляду на засіданні президії Дорпрофсожу в листопаді минулого року. Впродовж звітного періоду на залізниці в порівнянні з 2009 р. на один відсоток зменшився розмір середньомісячної премії за виконання основних показників роботи. Він склав 12 відсотків до основної заробітної плати, в тому числі у галузевих службі сигналізації та зв’язку - 9,9%, службі електропостачання -10,5, ДН-2 - 9,8, ДН-4 - 9,2, ДН-1 - 9, ДН-5 - 8,7, ДН-3 - 7,3 відсотка. Це свідчить, що премія ще не стала мотиваційною складовою додаткової заробітної плати.

  У деяких перевірених підрозділах в порушення умов оплати праці залізничників недостатньо застосовуються диференційовані надбавки до тарифних ставок за професійну майстерність.

  Заробітна плата за звітний період адміністрацією виплачувалась стабільно. Однак мали місце випадки невиплати матеріальної допомоги на оздоровлення, не завжди дотримувався встановлений відповідно до законодавства порядок виплати за дні перебування у відпустці.

  Контролюючи додержання адміністрацією умов колективного договору і трудового законодавства при проведенні змін структури залізниці, зверталася увага на забезпечення трудових прав працівників, робочі місця яких підлягали скороченню. А також на зменшення для них негативних наслідків у разі таких скорочень. Завдяки своєчасно проведеним консультаціям вдалося не допустити порушення трудових прав працівників при проведенні реорганізації підрозділів на залізниці.

  КОНСТРУКТИВНА СПІВПРАЦЯ ПРОФКОМІВ І АДМІНІСТРАЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАЛІЗНИЦІ в минулому році дозволила у 155 випадках усунути факти порушення норм робочого часу і часу відпочинку. Такі факти мали місце в структурних підрозділах галузевої пасажирської служби, галузевої служби колії тощо.

  Але не всі керівники підрозділів конструктивно реагують на законні зауваження з боку профспілкових органів. Мають місце випадки порушення ними норм колективного договору залізниці (п. 9.8), які регулюють взаємовідносини з правовою інспекцією праці. Такі факти мали місце в Дарницькій дистанції колії, Центрі механізації колійних робіт, галузевій службі будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд.

  Правова інспекція праці в тісній співпраці з відповідними службами залізниці продовжувала виконувати повноваження щодо захисту трудових прав працівників і сприяла профспілковому активу в здійсненні громадського контролю за дотриманням щодо членів трудового колективу законодавства про працю на підприємствах, в організаціях та установах. Працівникам залізниці надано 3022 консультації з питань трудового законодавства та колективного договору. Надавались роз’яснення з цих питань і представникам адміністрації галузевих служб, фахівцям з питань кадрів, праці та заробітної плати, фінансів та економіки. Це дозволило попередити можливі порушення норм законодавства та колективного договору відносно працівників, що в свою чергу позитивно вплинуло на виробничий процес.

  Здійснено перевірки у 167 підприємствах, організаціях та структурних підрозділах, при цьому виявлено 1349 випадків порушень законодавства. На вимогу правових інспекторів було скасовано 51 наказ про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності, виданих з порушеннями законодавства про працю.

  Захищено трудові права 17397 працівників, розглянуто 68 індивідуальних і колективних письмових звернень.

  Збільшення у 2010 р. кількості виявлених фактів порушення трудових прав працівників у порівнянні з минулим роком свідчить про активізацію роботи в цьому напрямку з боку дорожньої профспілкової організації.

  Однак, незважаючи на вжиті заходи, залишаються ще високими показники порушення окремими керівниками структурних підрозділів норм трудового законодавства, галузевої угоди та колективних договорів, що свідчить про серйозні недоліки в організації навчання і перевірки знань з трудового законодавства у керівного складу галузевих служб і структурних підрозділів.

  У звітному періоді у 17 випадках, що призвели до грубого порушення вказаних норм, при ігноруванні вимог правових інспекторів праці матеріали направлялись на розгляд органів прокуратури, а у чотирьох випадках - органів Держнаглядпраці. В судовому порядку накладено штрафи на керівників козятинських КМС-120 та ПЧ-7, чотирьох посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності (локомотивне депо Шепетівка, Козятинська дистанція колії, Козятинське будівельно-монтажне експлуатаційне управління).

  У минулому році на вимогу правової інспекції праці Дорпрофсожу роботодавцями повернуто працівникам незаконно утриманих або недоплачених коштів на суму понад 4,9 млн. грн.

  З метою підвищення рівня правозахисної роботи та здійснення юридичного всеобучу профспілкового активу правовою інспекцією проведено 40 «Днів трудового права», в яких брали участь понад 2 тис. працівників.

  З метою забезпечення широкої інформованості працівників галузі про діяльність профспілки щодо захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів у засобах масової інформації опубліковано 19 статей критичного та консультативного характеру.

  Протягом звітного періоду всі підрозділи залізниці перебували під постійною увагою дорожнього комітету, технічної інспекції праці Дорпрофсожу та представників профспілки з охорони праці щодо виконання зобов’язань розділу «Поліпшення умов і охорони праці».

  У 2010 р. для вирішення проблем з охорони праці та покращення умов праці й побуту працівників залізниці витрачено понад 49,5 млн. грн. У середньому на одного працівника витрати склали 766,6 грн., що на 138,9 грн. або 22,1% більше, ніж у 2009 р. У той же час значно нижче середнього рівня дані витрати мають місце в ДН-5 - 197 грн., ДН-3 - 256 грн., ДН-2 - 360 грн., у підрозділах служби відомчої воєнізованої охорони - 150 грн., а у підрозділах галузевої служби комерційної роботи та маркетингу, які перебувають у підпорядкуванні дирекцій залізничних перевезень, всього 93,5 грн.

  Згідно з планами продовжувались роботи з приведення до належного стану санітарно-побутових приміщень підрозділів, будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад, кімнат для прийняття їжі, їдалень, кімнат для сушіння спецодягу, спецвзуття тощо.

  Відповідно до звернення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні «Дня охорони праці» на Південно-Західній залізниці здійснено низку практичних заходів щодо мобілізації трудових колективів на виконання планів щодо проведення тижня охорони праці з 22 по 28 квітня 2010 р. під гаслом «Управління ризиками та профілактика у сфері праці в нових умовах». Згідно з планами роботи члени Президії Дорпрофсожу та територіальних комітетів протягом Тижня охорони праці побували на підвідомчих підприємствах, де практичними порадами надавали допомогу на місцях в покращенні побутових умов праці, забезпеченні спецодягом. Особлива увага приділялась видачі спеціального молока, спеціального мила, належній роботі кімнат відпочинку, душових, кімнат для прийняття їжі, роботі кабінетів та куточків з охорони праці. Також перевірявся рівень якості проведення технічних та спеціальних занять.

  Стан справ на залІзницІ свідчить про деяке покращення охорони праці у звітному періоді. Так в 2010 р. на залізниці допущено 16 випадків виробничого травматизму, у 2009 р. - 23. У той же час на залізниці сталося п’ять випадків виробничого травматизму зі смертельними наслідками. Смертельні випадки допущено в підрозділах галузевих служб вагонного господарства - 2, служби приміських сполучень - 1; служби колійного господарства - 1; служби БМЕС - 1.

  Збільшилась частка нещасних випадків з причин порушення вимог інструкцій з охорони праці та посадових обов’язків. Випадки виробничого травматизму через невиконання вимог інструкцій з охорони праці свідчать про незадовільний стан організаційної та профілактичної роботи в структурних підрозділах, про відсутність з боку керівників належного контролю за створенням безпечних умов праці. Викликає занепокоєність факт скоєння нещасних випадків, які трапились через порушення керівниками робіт технологічних процесів та невиконання своїх посадових обов’язків щодо виконання вимог Закону України «Про охорону праці».

  У структурних підрозділах залізниці в минулому році мали місце вісім випадків смерті на робочому місці, що на сім випадків менше, ніж у 2009 р.

  Протягом 2010 р. технічною інспекцією праці Дорпрофсожу перевірено 71 підприємство. Виявлено 173 порушення нормативних актів з охорони праці. Керівниками структурних підрозділів направлено 32 подання щодо усунення виявлених порушень. Особливу увагу приділено підприємствам та підрозділам, де мали місце випадки виробничого травматизму.

  На засіданнях Президії Дорпрофсожу та теркомів розглянуто 17 питань з охорони праці, покращення побуту працюючим жінкам, приведення в належний стан санітарно-побутових приміщень, будинків та кімнат відпочинку локомотивних бригад, забезпечення працюючих спецодягом та спецвзуттям, виконання угод охорони праці тощо.

  Протягом 2010 р. технічні інспектори брали участь у проведенні 23 семінарів з навчання та перевірки знань та школи передового досвіду з організації технічного навчання на базі Київського заводу ЗБК та БМЕУ-1 на тему: «Засоби і форми профілактичної роботи в системі управління охороною праці в підрозділах залізниці». Проведено навчання та перевірку знань з питань електробезпеки у керівників, спеціалістів з охорони праці та осіб, відповідальних за електрогосподарство структурних підрозділів залізниці. У червні 2010 р. проведено семінар-нараду з охорони праці з 30 представниками молодіжних рад профспілкових організацій Дорпрофсожу.

  Одним Із головних напрЯмкІв роботи Дорожнього комітету профспілки у 2010 р., як і у попередні роки, було і залишається організація оздоровлення працівників та членів їхніх сімей. Питання оздоровлення працівників залізниці має не тільки важливе соціальне, а й економічне значення. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності залізничників у 2010 р. дещо знизилась у порівнянні з 2009 р. та становила 77,9 (у 2009 р. - 79,6) випадків на 100 працюючих та 860,9 (у 2009 р. - 888,9) днів на 100 працюючих. Тобто кожний працівник залізниці в минулому році хворів майже вісім днів. За минулий рік на виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (перші п’ять днів) залізниця витратила 43,8 млн. грн., що на 7 млн. більше (36,8 млн. грн.), ніж у 2009 р.

  У медичних закладах залізниці у 2010 р. обслуговувалось 291719 осіб, з них працюючих залізничників - 38,8%, прикріпленого до медзакладів населення - 41,6% та 19,6% - пенсіонери залізничного транспорту. В медичних закладах стаціонарно отримали лікування 58093 пацієнти. При медичних закладах Південно-Західної залізниці створено 13 лікарсько-експертних комісій, що проводять медичні огляди 31,5 тис. працівників, робота яких пов’язана з безпекою руху на транспорті. В умовах недостатнього бюджетного фінансування робота медичних закладів залізниці значною мірою забезпечувалась за рахунок фінансової допомоги залізниці, яка в 2010 р. становила 7,25 млн. грн. Активна позиція керівництва залізниці та Дорпрофсожу щодо сприяння у добровільному медичному страхуванні залізничників дозволила додатково залучити для потреб медичних закладів у 2010 р. майже 13,2 млн. грн. Однак слід відзначити, що відсоток застрахованих працівників залізниці становить всього 56% від усіх працюючих.

  Виконуючи зобов’язання колективного договору з оздоровлення залізничників та членів їхніх сімей, завдяки взаємодії з адміністрацією залізниці, минулого року було оздоровлено 12789 працівників залізниці та членів їхніх сімей, у тому числі в пансіонаті «Променистий» - 3656 осіб. Значний внесок в оздоровлення залізничників зробив у 2010 р. МЦРЗ «Хмільник», в якому на пільгових умовах пролікувалося 2138 осіб. У санаторіях-профілакторіях ст. Жмеринка, ст. Козятин та на базах відпочинку підрозділів залізниці оздоровлено 2735 залізничників. В санаторіях м. Трускавець, м. Моршин, с. Конча-Заспа та на Закарпатті отримали санаторно-курортне лікування 726 працівників залізниці. Ще майже 1,2 тис. залізничників отримали санаторно-курортні путівки через Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

  Згідно з п.3.10 дорожнього колективного договору 64721 працівник залізниці отримав матеріальну допомогу на оздоровлення на загальну суму 67,8 млн. грн.

  Впродовж літнього оздоровчого сезону 2010 р. оздоровлено 6231 дитину залізничників, у тому числі 2139 дітей за кошти профбюджету та Фонду соціального страхування. Влітку функціонували три оздоровчі табори: у Жмеринській і Конотопській дирекціях та пансіонат «Променистий», в яких відпочили 3290 дітей залізничників. У тому числі: в дитячому оздоровчому таборі «Променистий» м. Євпаторія оздоровлено 1881 дитину, в дитячих оздоровчих таборах «Дубки» - 758 та «Зорька» - 651 дитину.

  Для проведення новорічних та різдвяних свят, згідно зі спільною постановою керівництва та Дорпрофсожу, було придбано 30 тис. новорічних подарунків. На новорічних дитячих святах тільки в театральних закладах Києва побувало 6,5 тис. дітей залізничників. Завдяки діючій нормі Дорожнього колективного договору щодо безкоштовного перевезення дітей на святкові заходи, профспілковими працівниками і активом дорожньої профорганізації було проведено роботу з супроводу дітей до Києва та у зворотному напрямку на вищезазначені новорічні вистави.

  ВАЖЛИВЕ ЗНАЧЕННЯ В ЗБЕРЕЖЕННІ ЗДОРОВ’Я залізничників має організація фізкультурної та спортивно-масової роботи у підрозділах, пропаганда здорового способу життя. Протягом року Дорпрофсож спільно з адміністрацією брав активну участь у підготовці та проведенні спортивних змагань серед трудових колективів залізниці з різних видів спорту. Було проведено літню спартакіаду залізничників у м. Фастів з шести видів спорту, а також турніри серед колективів підприємств залізниці з футболу, волейболу та настільного тенісу. Збережено мережу спортивних та тренажерних залів на вузлах залізниці, де в спортивних секціях постійно займається понад шість тисяч працівників. На організацію проведення спортивно-масових заходів, для придбання спортивного знаряддя та з метою заохочення кращих спортсменів адміністрацією та профспілковими комітетами підрозділів залізниці було направлено майже 364 тис. грн. У 2010 р. проводилася робота зі збереження матеріально-технічної бази спортивних об’єктів залізниці. Продовжується реконструкція стадіону «Локомотив» у м. Києві, що дозволить покращити умови для занять фізичною культурою та спортом. Це дає надію на проведення спартакіади серед залізничників вже в 2011 р. на власному спортивному комплексі. Потребують ремонту стадіон «Локомотив» на Коростенському залізничному вузлі, спортивний зал на ст. Козятин. Залишається невирішеним питання введення до штатного розпису підрозділів з кількістю працюючих понад 1,5 тис. осіб та дирекцій залізничних перевезень посад інструкторів зі спортивно-масової роботи. Це дозволило б залучати до занять фізичною культурою та спортом більшу кількість працівників, особливо молоді. Адже це запорука збереження здоров’я працюючих та зменшення фінансових втрат залізниці від захворювань з тимчасовою втратою працездатності та виходу на інвалідність.

  Дорпрофсож вважає, що вдосконалення соціально-економічних відносин між трудовим колективом і адміністрацією Південно-Західної залізниці, підвищення ефективності соціального партнерства дозволять і надалі створювати на залізниці атмосферу порозуміння, взаємної відповідальності, недопущення соціальної напруги в трудових колективах. А це, у свою чергу, сприятиме виконанню поставлених перед колективом завдань у сфері перевезення пасажирів та вантажів.

  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05