РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
Інформація про газету
Зворотній зв`язок
Передплата «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання • Перелік випусків » № 35 (17 вересня 2010) 

 • Серйозний погляд на медичний огляд

  Під час нещодавньої селекторної наради, яку провів заступник начальника медичної служби Південно-Західної залізниці Юрій ЛАДУБА, було обговорено низку питань, що стосуються змін в організації медичних оглядів залізничників. Після закінчення заходу кореспондент «Рабочего слова» звернулася до Юрія Миколайовича із запитаннями, відповіді на які цікавлять читачів нашого видання.

  - Відомо, що 9 серпня 2010 року набрав чинності наказ №240 від 29 квітня поточного року «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України». Що чекає на кожного працівника у зв’язку із новаціями?

  - Спочатку про те, що означений документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2010 року.

  Згідно із означеним наказом визначено процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту.

  У цьому документі визначено перелік професій і посад, згідно з якими працівники мають проходити медогляди. Цілком зрозуміло, наказ містить загальні положення та вимоги щодо проведення попереднього та періодичного медичних оглядів.

  - Будь ласка, розкажіть детальніше, за якою методикою тепер відбуватимуться означені заходи?

  - Для проведення попереднього (періодичного) медичного огляду працівників керівники підприємств, установ та організацій залізничного транспорту мають укласти з відповідними медичними закладами угоди або вчасно поновити з ними договори, в яких зазначаються умови та терміни проведення медичних оглядів.

  У випадках, якщо, приміром, працівник, роботу якого пов’язано з рухом поїздів, обслуговуванням залізничного транспорту, обслуговуванням населення, одночасно зазнає впливу шкідливих та небезпечних факторів під час трудового процесу та має проходити психіатричний та наркологічний огляди, то під час проведення медогляду враховуються вимоги відповідних нормативно-правових актів.

  - Цікавить економічне питання. За чий рахунок проводитимуться медогляди?

  - Роботодавець (замовник виконання означених заходів) за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення попередніх та періодичних медичних оглядів. А ще він має нести витрати для поглибленого медичного обстеження тих працівників, в яких медиками підозрюється виникнення професійних та, як ми говоримо, зумовлених виробничими умовами захворювань. Витрати на реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику професійних захворювань також має нести роботодавець.

  Для здійснення попереднього (під час прийняття на роботу та у разі переведення на іншу роботу, для якої регламентовано проходження обов’язкового медичного огляду) й проведення періодичних медичних оглядів роботодавець має видати працівникові направлення для проходження обов’язкового попереднього (періодичного) медичного огляду працівника (далі - направлення) за формою, зазначеною у додатку за №4 вище зазначеного наказу.

  Для проходження медичного огляду особа, направлена установою, подає до ЛЕК такі документи:

  - паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  - військовий квиток або приписне свідоцтво;

  - медичну карту амбулаторного хворого, у разі її відсутності в лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ), де відбувається медичний огляд, - витяг з медичної карти амбулаторного хворого із ЛПЗ за місцем проживання працівника;

  - узагальнені дані про передрейсові медичні огляди (подають члени локомотивних бригад);

  - направлення, видане роботодавцем за встановленою формою (додаток 4).

  Додам, особи, які приймаються на роботу, під час попереднього медичного огляду, подають також довідку про щеплення (за її наявності).

  І ще про одне. Працівники, для яких є обов’язковими первинний і періодичні профілактичні наркологічні огляди, надають до ЛЕК (лікарсько-експертна комісія) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення».

  У той же час працівники, для яких є обов’язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, надають до ЛЕК довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2010 №1465.

  За результатами медичного огляду працівник ЛЕК складає висновок про стан здоров’я працівника та визначає можливість виконання ним передбачуваної згідно з посадовими обов’язками роботи.

  У разі необхідності (через підозру на захворювання) комісія ЛЕК має право направити працівника, а також працівника з високим ризиком розвитку захворювання на додаткове поглиблене обстеження та консультації для уточнення діагнозу до спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів Укрзалізниці чи системи Міністерства охорони здоров’я України.

  - Юрію Миколайовичу, а якщо виникла ситуація, коли обов’язковий медогляд не пройдено за якихось причин? Яким чином з юридичної точки зору відбувається процес проходження медогляду?

  - Особи, які не пройшли обов’язкового медичного огляду або отримали висновок ЛЕК про професійну непридатність, до роботи (виробничої практики) не допускаються. Працівнику не може пропонуватися робота, яка згідно з медичним висновком є протипоказаною йому за станом здоров’я.

  Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медичного огляду місце роботи (посаду) і середню заробітну плату в порядку, визначеному законодавством та колективним договором, за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.

  За результатами періодичних медичних оглядів комісія щороку до 10 січня оформлює заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, які підпадають під вплив шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу. Реєстрація відбувається згідно із змістом, зазначеним у додатку 9. Заключний акт складається у шести примірниках. Строк зберігання документа п’ять років.

  У разі виникнення конфліктної ситуації, незгоди працівника чи роботодавця з рішенням ЛЕК результати медичного огляду можуть бути оскаржені на рівні ЛЕК вищого рівня (дорожньої лікарської експертної комісії чи центральної лікарської експертної комісії) у двотижневий строк з моменту проведення медичного огляду або до суду.

  - Дякую за інтерв’ю.

  Спілкувалась Тетяна ШЕМЧУК
  Контактна інформація
  Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
  Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
  Прес-служба тел.: 0(44)-4069708 факс: 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
  Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05