РОЗДІЛИ
ПРО НАС
Загальна інформація
Керівництво
Управління
ДЦНТІ
ДЦНТІ Тех. Бібліотека
Дорожній центр стандартизації та метрології
Київська залізнична автобаза
Київська дитяча залізниця
Служба електропостачання
Служба сигналізації та зв'язку
Служба перевезень
Структурний підрозділ служба комерційної роботи та маркетингу
Служба колії
Служба локомотивного господарства
Служба відомчої воєнізованої охорони
Служба вагонного господарства
Служба організації та проведення закупівель
Прес-служба регіональної філії «Південно-Західна залізниця»
Соціальна сфера
Дорпрофсож
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ГАЗЕТА «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання 

ДЦНТІ Тех. Бібліотека

Науково-технічна бібліотека Дорожнього центру науково-технічної інформації Південно-Західної залізниці

Адреса: Україна, м.Київ, вул. І.Франка, 19.


Директор (044) 465-41-40 (5-41-40)
Відділ обслуговування (044) 463-41-40 (5-41-40)
Відділ комплектування (044) 465-41-43 (5-41-43)


І. Про бібліотеку
Науково-технічна    бібліотека    Південно-Західної    залізниці    визнана редакційною    колегією    «Енциклопедії    сучасної    України,    найстарішою технічною бібліотекою нашої країни.


»South Western Train Library« - так вона зафіксована у міжнародному переліку    бібліотек,     який    був    складений    бібліотекою Британського музею. 1 січня 1885 року Південно-Західні залізниці, які належали особистому капіталу були   викуплені   царською  казною  і  стали  державною  власністю,
нараховуючи десятки тисяч службовців.

Одним із засобів задовільнення духовних потреб залізничників було »учереждение библиотек и читален, которые имеют большое просветительское значение особенно для линейних агентов, живущих вдали
от больших городов й оторваных условиями своей служыі от умственных центров«.


Користування книжками майже скрізь було платним, однак,  технічна бібліотека, що розпочала свою роботу на початку 90-х років XIX ст. при Управлінні, у Києві »содержалась исключительно казною, вытисывающая на значительную сумму как русские, так и иностранные журнали по строительству и  инженерному делу». На 1 січня 1905 року  «в библиотеке имелось 2115 названий, в том числе 201 периодическое издание».


Для обслуговування службовців маленьких станцій книжками Південно-Західними залізницями курсували два вагона-бібліотеки - один на північних, а другий на південних дільницях. На 1  січня 1905 року бібліотеки з читальними залами існували «при Управлении  дорог  в  Києве,   и  на  станциях  —  Одесса- Товарная,   Бирзула,   Казатин, Христиновка, Окница, Жмеринка, Бобринская, Здолбунов. Каждая библиотека находится в заведывании особого комитета,   члены которого назначаются Г.Начальником дорог; средства библиотек составляются из оплаты за  чтение книг и журналов,  выдаваемых на дом,  и субсидии от Управлення дорог; станционные библиотеки получают субсидию в раз мере 300 руб. каждая».

Сьогодні довідково-інформаційне та бібліотечне обслуговування працівників ПЗЗ здійснює НТБ ДЦНТІ, її 15 філій, із них: 4 ОЛТБ, 11 лінійних технічних бібліотек; та 55 бібліотечних пунктів видачі. Крім цього до системи входять 3 технічні бібліотеки середніх спеціальних учбових закладів - КТЗТ, КЕМК, Вінницький залізничний коледж та бібліотека Київської технічної школи залізничного транспорту.


Довідково-інформаційний фонд технічних бібліотек залізниці становить 484436 примірників. Технічна література складає 58,61%, із них література по залізничному транспорту складає 57,41%.


Технічні бібліотеки залізниці отримують 113 назв періодичних видань, серед яких: «Залізничний транспорт України», «Весь транспорт», «Железнодорожный транспорт», «Локомотив», «Путь й путевое хозяйство», «Железные дороги мира» та багато інших галузевих видань.


Пошуковий апарат НТБ ДЦНТ1 ПЗЗ складає 757089 карток.


Серед   нових надходжень літератури   до   технічних   бібліотек,   насамперед видання по залізничному транспорту, суміжних знань; довідкові видання, книги з питань економіки, права, історії.


Довідково-інформаційне та бібліотечне обслуговування залізничників проводиться в традиційному режимі. На 01.01.05 р. в технічних бібліотеках ПЗЗ нараховувалось 26039 читачів, яким було видано 509338 примірників документів.


Слід відмітити, що книговидача технічної літератури складає 56% від загальної кількості виданої літератури, а література з питань залізничного транспорту - 59% від книговидачі технічної літератури.
Кількість відвідувань в 2004 році склала 240229.
Читаємість - 19,56
Відвідуваність - 8,67
Обертаємість фондів - 1,05
Ці показники значно перевищують середньостатистичні по Україні.


Науково-технічна бібліотека Управління ПЗЗ є центром МБА для всіх технічних бібліотек залізниці. Ми маємо формуляри МБА в багатьох бібліотеках Києва, а саме: Національній парламентській бібліотеці України, Центральній науковій бібліотеці ім.В.І.Вернадського, Державній науково-технічній бібліотеці України, Державній історичній бібліотеці та ін.


II. Науково-технічна бібліотека виконує:
- інформаційний пошук і відбір матеріалів по питанням залізничного транспорту; підбір законодавчих та нормативних документів;
- інформаційне обслуговування фахівців управління залізниці методом «кільцевої пошти»; індивідуальне інформування керівників служб про нові надходження   літератури   та   статті   з   періодичних   видань   за   основними напрямками роботи залізничного транспорту;
- інформаційне забезпечення загальнодорожніх та регіональних заходів: тематичні списки і підбірки літератури; копії документів, виставки та огляди літератури;
- організація Днів інформації та Днів фахівця для працівників ПЗЗ;
- підготовка та оформлення книжкових виставок та оглядів літератури за темами комплексного    плану     інформаційного    забезпечення    основних напрямків діяльності залізниці;
- виконання бібліографічних довідок в системі «запит-відповідь»;      
- проведення   тематичних   бібліографічних   оглядів   літератури для фахівців залізниці; підготовка і видання тематичних бібліографічних списків літератури, та списків нових надходжень до фондів НТБ;
- МБА.


 III. Довідково-інформаційний фонд НТБ:
- книги   та   друковані   видання   по   всіх   напрямкам   залізничного
транспорту та суміжних галузях науки і техніки; 
- більш як сто назв періодичних видань;
- довідково-енциклопедичні та учбові видання по економіці, фінансам, праву,   менеджменту,   маркетингу,   всіх   напрямках   роботи   залізничного транспорту;
- депозитарний  фонд,  який   включає  літературу  по   історії ПЗЗ,  та раритетні книги альбоми та інше дореволюційних років видання.


 IV Довідково-пошуковий апарат бібліотеки: 
- зведений алфавітний каталог книжкових фондів бібліотек залізниці;
- зведена картотека періодичних видань;
-  алфавітний каталог;
- систематичний каталог;
- картотека по ПЗЗ.


 V. Науково-технічна бібліотека ПЗЗ здійснює:
- бібліотечно-інформаційне   обслуговування   керівників,   фахівців   і
робітників залізниці через свої структурні підрозділи;
- централізоване комплектування, повну наукову та технічну обробку
літератури для всіх філій;
- організацію довідково-пошукового апарата технічних бібліотек;
- функції адміністративно-методичного центру для технічних і учбових
бібліотек залізниці.
 

VI. Режим роботи:
Щоденно - з 9-00 до 17-00. 
Вихідні дні - субота і неділя.
Санітарні дні - останній день місяця.

 
Контактна інформація
Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
Прес-служба: 0(44)-4069708 факс 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
Для ділового листування та звернення громадян: pzz@sw.uz.gov.ua
Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-900-90-80-05 (послуги платні), 0(44) 309-70-05