РОЗДІЛИ
ПРО НАС
ІСТОРІЯ
НОВИНИ та ІНТЕРВ'Ю
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
ПОСЛУГИ
ЦІННІ ПАПЕРИ
ЗАКУПІВЛІ
МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Загальна інформація
Приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж залізниці
Загальна інформація
Пам`ятка для замовника
Бланки заяв та зразки документів
Законодавство з приєднання
Споживачам електроенергії
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Внутрішній ринок працi
РЕКЛАМА
ПОСИЛАННЯ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Архів газети «Робітниче слово»
РОЗКЛАД РУХУ
На вашу думку
Schedule
Мапа сайту
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ УЗ
Працевлаштування
Запрошуємо
на роботу
Пошук вакансій
та реєстрація кандидатів
Звернення громадян
Отримання вiдповiдей на актуальнi питання



 

Пам`ятка для замовника


ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЗАМОВНИКА
про порядок приєднання електроустановок замовників до електричних мереж залізниці.

Взаємовідносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок до електричних мереж, регулюються Законом України «Про ринок» та Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 14.03.2018 № 310.

Пунктом 4.4.1 Кодексу визначено, Замовник звертається до ОСР щодо наміру приєднатися до системи розподілу із заявою за типовою формою. У заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання.

Для отримання технічних умов приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», Замовник подає заяву на ім’я Начальника служби електропостачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Багно А.О., про приєднання електроустановки певної потужності. Відповідно пункту 4.4.2 Кодексу системи розподілу до заяви про приєднання додається наступний пакет документів:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (за наявності).

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість.

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).

Заяву та повний комплект необхідних документів замовник подає (надсилає) в Регіональну філію «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за адресою: Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», вул. Лисенка, 6, м. Київ-30, МСП 01601, тел. (044) 465-43-39, (044) 465-43-42.

У випадку, якщо документи від замовника надійшли не в повному обсязі, Замовнику направляється лист із зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень.

Телефон для довідок: 465-43-42

 
Контактна інформація
Україна, 01601, м. Київ, вул.Лисенка, 6
Приймальня директора регіональної філії: 0(44)-4654410 факс 0(44)-4654107
Прес-служба: 0(44)-4069708 факс 0(44)-4069175 email: pres@sw.uz.gov.ua
Для ділового листування та звернення громадян: pzz@sw.uz.gov.ua
Розклад руху поїздів (цілодобово): 0-800-503-111